Alektums forbedrede fakturaer får flere til å betale

Med slagordet ”pengene tilbake – og kunden” krever Alektum inn mange små fordringer for kundene sine. I samarbeid med PostNord Strålfors har de laget både hyggeligere og mer effektive fakturaer. Personlige tilbud i fire farger har økt betalingsgraden betydelig.

AndersSvensson1_PostNord_Stralfors.jpg

Anders Svensson, SVP Customer Relations i Alektum Inkasso.

Selskapet

Alektum Group er et konsern med virksomhet i 14 europeiske land og hovedkontor i Göteborg. Virksomheten er bygd opp omkring inkassovirksomhet, men har også egen kredittopplysning, finansavdeling og kapitalforvaltning.

Inkassovirksomheten er hovedsakelig rettet mot innkreving av m jälp av ningsfrekvensen udskap öka betalningsfrekvensen per åtgärd.arknad.ll att den skuldsatte väljer att betala just Alektumsange små fordringer. Som regel handler det om større B2B-bedrifter med mange kunder innenfor postordre, e-handel, tidskriftutgivelse, parkering og kreditt- og forbrukslån. 

Utfordringen

Alektums oppdrag er å minimalisere kundetapene for oppdragsgiverne. Med cirka 400 000 skyldnere å kommunisere med er utfordringen å kunne gjøre det på rett måte med de rette mottakerne.

Alt i alt blir det sendt ut cirka 300 000 brev i måneden. Målet er å sette inn rett tiltak til rett tid, for å sikre at skyldneren velger å betale nettopp Alektums krav først.

– Brevet vårt må ligge øverst i bunken hos skyldneren den dagen lønnen blir betalt ut. Dagen etter er pengene borte, så enkelt er det, forklarer Anders Svensson.

Summene som Alektum driver inn, er som regel ikke så store. Likevel gjelder det store penger for bedriftene. 20 000 saker à hundre kroner – det blir det mye penger av.

Alektums arbeid handler mye om å finne individuelle løsninger slik at skyldneren klarer å betale gjelden.

– Vi sender cirka 4,5 millioner brev i året. Og alle brevene må nå frem til rett tid. Det stiller høye krav til leverandørene våre, sier Anders Svensson.

De fleste inkassobyråer sender veldig kjedelige brev. De er ofte juridisk korrekte, men preget av vanskelig administrativt språk. For at skyldneren skal prioritere akkurat din faktura, må du kommunisere på en enkel og tydelig måte.

– Akkurat vår bransje har lenge holdt på at man skal true med rettslige tiltak. For at brevene skal være gode å lese, må vi sende et tydelig budskap: Vi ønsker å hjelpe deg – ta kontakt med oss, så skal vi gjøre vårt beste for å finne en god løsning, sier Anders Svensson, SVP Customer Relations i Alektum Inkasso.

I beste fall får Alektums kunde tilbake en god og trofast kunde.

Alektum driver virksomhet i 14 land, og dermed ligger det også en stor utfordring i å finne den rette måten å kommunisere på i hvert enkelt marked. 

Løsningen

– PostNord Strålfors var til å begynne med synonymt med Posten, men avtalen er endret. Samarbeidet har vekket til live igjen tankene om å forandre på fakturaen, sier Anders Svensson.

Leveransen fra PostNord Strålfors består fortsatt hovedsakelig av utsendelser, men nå handler det også om utformingen av og innholdet i fakturaene. Dette har vi utviklet blant annet i samarbeid med Friends & Tactics.

Målet var å øke betalingsfrekvensen ved hjelp av nye brev i fire farger, et mer positivt budskap og individuelt tilpassede tilbud. Vi har også brukt eyetracking for å komme frem til en enklere og mer effektiv presentasjon.

– Kundene våre, for eksempel e-handlere og banker, er påpasselige med ikke å behandle kundene sine dårlig, sier Anders Svensson.

Resultatet

Avtalen med PostNord Strålfors består nå mer av samarbeid enn av enkeltleveranser.

– Det er en fordel for oss at Strålfors er representert på flere markeder. Langvarige leverandørforhold er positivt for oss, for det tar tid å forstå bransjer og bedriftskulturer. Alt bygger på gjensidig tillit. Vi kjøper en tjeneste, men vi kan gi tilbake til hverandre slik at vi begge kan forbedre oss.

Ved hjelp av den nye, tydeligere og mer positive fakturaen har betalingsgraden økt fra vel ti prosent til nærmere 15 prosent. Det innebærer større lønnsomhet for både Alektum og kundene deres.

Fremtiden

Alektum kommuniserer nå hovedsakelig ved hjelp av papir.

– En vakker dag sender vi kanskje e-brev, men der er vi ikke ennå, sier Anders Svensson. I stedet gjelder det å finne andre måter å overbevise på. I gjennomsnitt har hver enkelt skyldner fem fordringer hos Alektum.