Helhetsløsninger for spill

Spillbransjen stiller høye krav på tilgjengelighet, kvalitet og korte ledetider. Vi har levert denne type tjenester og produkter siden 1948 – vi kan spill.

stralfors-gaming.jpg

Vi leverer en helhetsløsning for effektivt å håndtere informasjonsflyten til produksjon av spillrelaterte tjenester. Slik at informasjonen mellom oss, spill selskapene, kommisjonærer, byråer og distributører skal fungere effektivt.