Er du digitalt forberedt?

Kommunikasjonskonsulentene Hammer & Hanborg har spurt vel tusen sjefer i Norge, Sverige, Danmark og Finland om hvordan de betrakter den digitale utviklingen.

Digitally_prepered_Stralfors_872x580.jpg

Slik ble resultatet:

 

56 %

… svarer at de personlig er beredt til å håndtere paradigmeskiftet.

47 %

… svarer at bedriften de jobber i, er forberedt på utfordringene.

67 %

… mener at de ansatte har riktig kompetanse.

63 %

… mener at de har en ledelse som er oppmerksom på hva den digitale utviklingen innebærer.

80 %

… av bedriftene har en strategi for digitale kanaler. Halvparten av dem har en konkret strategi. Hos de andre er strategien en del av den overordnede forretningsplanen.

28 %

… er overbevist om at bedriften tjener på en digital tilstedeværelse.

31 %

… tror at bedriften tjener på en digital tilstedeværelse.


Her finner du rapporten Nordic Executive Survey 2014 – The Paradigm Shift.