Fra kampanje til program

– Vi har ikke lenger noen markedsplan med faste datoer, slik vi hadde før. I stedet kjører vi kampanjer hver eneste dag, 24 timer i døgnet.
Magnus Axelsson om hva hendelsesstyrt markedsføring betyr for Ellos som selskap.

875x580_shutterstock.jpg

– Vi har ikke lenger noen markedsplan med faste datoer, slik vi hadde før. I stedet kjører vi kampanjer hver eneste dag, 24 timer i døgnet.

– Det betyr at vi trenger en variert beholdning av maler og materiell, og at vi hele tiden må jobbe med innhold og budskap.

– Nettbutikken fungerer som nav. Det er en stor fordel at mye av materiellet vi bruker der, kan utgis i lignende versjoner i andre kanaler.

Magnus Axelsson.

Magnus Axelsson om hva hendelsesstyrt markedsføring innebærer for Ellos’ kunder 

– Fremfor alt større valgfrihet. Vi tilpasser kommunikasjonen til de valgene kundene gjør. Delvis forteller de hva de vil når de -kjøper noe fra oss eller har med oss å gjøre på andre måter. Det kan for eksempel være hvilken kanal de vil motta kommunikasjon i, eller hva slags varer de pleier å kjøpe. 

– Vi ser imidlertid også på atferden og lærer av den. Hvis du kjøper mange røde gensere, lærer vi av det og tilpasser budskapene.

– Et annet viktig aspekt er regelmessigheten i kundekommunikasjonen. Den blir i dag tilpasset ut fra historikken. Hvis du som kunde har mye med oss å gjøre, øker vi også frekvensen på dialogen.