Sju dimensjoner som styrer bedriftens omdømme

Hvert år måler Reputation Institute omdømmet til bedrifter over hele verden. Modellen kalles RepTrak, og 27 land deltar i undersøkelsen.

Rep_pic_Stralfors.jpg

Sju dimensjoner som styrer bedriftens omdømme:

  • Eierstyring – at bedriften opptrer etisk og åpent
  • Arbeidsmiljø – at bedriften tar godt vare på de ansatte
  • Produkter og tjenester – at de holder høy kvalitet og tar hensyn til kundenes behov
  • Nyskaping – at bedriften er nytenkende og raskt kan tilpasse seg endringer
  • Økonomiske resultater – at bedriften har vekstmuligheter og skaper gevinst
  • Samfunnsansvar – at bedriften har verdi for samfunnet og tar vare på miljøet
  • Lederskap – at bedriften er velorganisert med en tydelig visjon for fremtiden