Big data – din beste forretningspartner

Bedrifter som bruker Big data i virksomheten, har et forretningsmessig forsprang.
– Ved hjelp av Big data lærer du mer om kundene og kan forstå handlemønstrene bedre, sier Anders Elbak, Research Manager i International Data Corporation Nordic (IDC).

PostNord Strålfors_ Big Data.jpg

Big data er alle datamengdene som er lagret i forskjellige system. Enten bidrar vi selv med data ved aktivt å gi dem fra oss, for eksempel via apper, Facebook, markedsundersøkelser, kunderegistre og helsevesenet, eller så blir dataene samlet inn ved hjelp av de sporene (informasjonskapslene) vi etterlater oss på internett. Mange offentlige virksomheter har også databaser over befolkningen som er tilgjengelige for alle.

Det finnes bedrifter som har som forretningsidé å samle inn data og analysere, pakke og selge dem til andre bedrifter som trenger mer kunnskap på et visst område, for eksempel hva som blir etterspurt i en bestemt del av landet eller av en viss gruppe forbrukere. Mye av kunnskapen om forbrukerne ligger også i bedriftenes egne system. Det gjelder å holde dem opp
datert og i tillegg tenke over hvilke data som er aktuelle for driften.

– Ved hjelp av stordata blir du kjent med kundene og handlemønstrene deres, og dermed kan du selge mer, sier Anders Elbak, Research Manager i International Data Corporation Nordic (IDC). Følg med internt

Anders Elbak er Research Manager i International Data Corporation Nordic (IDC Nordic) og jobber med innovative forretningsløsninger som blant annet bygger på bruk av dataskyen og Big data.

Big data handler ikke så mye om teknologi. Det viktigste er å ha forståelse for hvilke muligheter virksomheten har med Big data, og bruke systemene dere har. Ved hjelp av Big data blir du kjent med kundene og handlemønstrene deres, og dermed kan du selge mer.

For å kunne bruke Big data må bedriften ha oversikt over innholdet i egne system, for eksempel CRM-system, 
optimaliseringsverktøy for hjemmesider, system for kundeanalyser, lagerstyring og produksjonsdata. Disse kan kombineres med data fra andre kilder, for eksempel fra bransjeorganisasjoner og åpne kilder, såkalte åpne data.

– Det finnes mye data som bedriftene kan få uten at det koster noe, men før man henter inn data fra eksterne kilder, er det viktig å forstå hva som er relevant for bedriften. Grunnlaget for Big dataanalyser er bedriftenes egne system, ofte kombinert med bransjenære data. En bedrift som lager paraplyer, vil for eksempel ha nytte av værstatistikk, sier Anders Elbak.

Før bedriften begynner å hente ut data fra interne system, må de imidlertid sørge for at dataene er korrekte og aktuelle.


Det er viktig å gå gjennom interne datakilder regelmessig. Dårlige inndata gir dårlige analyser.

– Det er viktig å gå gjennom interne datakilder regelmessig. Dårlige inndata gir dårlige analyser.

Det er også viktig å vite hvilke data som det er lov å bruke til kundebearbeiding.
– Bedriftene må kjenne til de lovene og reglene som styrer innsamling og bruk av kundeopplysninger. Selv om visse opplysninger er offentlige, kan bruken av dem være underlagt restriksjoner.

Han nevner et bransjespesikt register for VVS-installasjoner i Danmark som bedriftene har tilgang til, men ikke kan bruke til markedsføringsformål.

Analysekompetanse viktig

Bruken av Big data er her for å bli. IT-utviklingen går raskt med stadig kraftigere datamaskiner som kan koble sammen flere og større databaser. Bruken av såkalt kunstig intelligens øker, og beslutningene våre på nettet blir i dag påvirket av mange algoritmer. Det som kan begrense utviklingen er politiske avgjørelser, men også manglende analysekompetanse, sier Anders Elbak.

– Det trengs personer som kan tolke alle dataene som blir samlet inn, for å knytte dem til virksomhetens behov. Algoritmer som styrer den automatiserte kommunikasjonen, må utvikles og tilpasses til den aktuelle virksomheten. Hvis alle bedrifter bruker samme algoritme og samme automatiske kommunikasjon i CRM-systemene sine, blir også resultatet det samme for alle.

Glem ikke magefølelsen

Selv om utviklingen og bruken av algoritmer øker raskt, tror ikke Anders Elbak at bedriftene i fremtiden kan stole bare på dem når det gjelder håndtering av kundekontaktene.

– Min personlige mening er at algoritmer ikke helt kan erstatte magefølelsen. Uavhengig av hva som kommer frem i dataanalysene ved hjelp av algoritmer, kan medarbeidernes personlige erfaring være det som skal til i beslutninger, for eksempel om å investere i nye markeder. Iblant må man gjøre noe overraskende. Med algoritmer kan du ikke overraske.