Kom i gang med Big data

Anders Elbaks tre tips for å komme i gang med Big data:

875x580_Welovedata.jpg
  • La deg ikke skremme av Big data. Gå i gang, og prøv deg frem i liten skala. Det er ikke teknisk komplisert og trenger ikke være dyrt.
  • Sett deg inn i de interne datakildene, og vurder hvilke som kan brukes til virksomheten.
  • Før du begynner å analysere de interne kildene, må du sørge for at de er aktuelle og korrekte. Dårlig kvalitet på inndataene gir dårlige analyser.