Opprette et helhetlig bilde av data

Statistikk kan brukes til mye, blant annet til å vekke interesse for varemerket.
– Hent data fra ere kilder, og kombiner dem slik at de passer ditt behov, sier Alexandra Samuel, amerikansk teknologiforsker, skribent og strateg og forfatter av boken Work Smarter with Social Media.

PostNord_Stralfors-Alexandra_Samuel-875x580.jpg

Alexandra Samuel, amerikansk teknologiforsker, skribent og strateg.

Lag spennende infograkk med kundedataene. Når du ser hvordan andre reagerer på materialet, får du også ny innsikt.

– Infograkk og lignende kommunikasjon gjør det mulig å vekke oppmerksomhet og skille seg ut i en stadig mer overfylt nettverden, sier Alexandra Samuel.

Hun anbefaler å slå sammen data og male med dem. Ved å kombinere dine egne kundedata med åpen statistikk kan du skape et unikt materiale som er lettfattelig og interessant.

En bilprodusent kan kombinere innbruddsstatistikk med tips om hvordan man unngår innbrudd i bilen. I tillegg til merverdi for kundene vil spennende materiale lokke lesere til siden. Et ekstra pluss er at god og tydelig infograkk har gode sjanser til å bli spredt videre på sosiale medier.

– I stedet for å legge ut lister og ordrike observasjoner kan du tilby kunder og andre viktige målgrupper virkelig verdi ved å presentere data som gir ny innsikt om din egen virksomhet eller omverdenen.

Og naturligvis: Ved å tilby visuell infografikk gjør du dataene mye lettere å absorbere og i tillegg mer iøynefallende, sier Alexandra Samuel.

Vekk interesse ...

Slik går du frem: Søk i åpne kilder som har materiale som kan brukes fritt, for eksempel hos myndigheter og organisasjoner. Ved å benytte et bredt utvalg datakilder kan du skape relevant informasjon som er egnet til de este kundene og følgerne.

Det amerikanske forsikringsselskapet Allstate bruker mange tilgjengelige kilder. Ved hjelp av et kart viser de i hvilke byer det er tryggest å kjøre bil. Med et annet kart viser de sammenhengen med hvor tett befolket området er, og med et tredje hvordan regn og snø påvirker sikkerheten. På bloggen har de bonusmateriale av mer allmenn interesse, som: "få bort ka e ekker fra bilmattene" og "fem måter å få en liten ate til å virke større på".

Hvis du ikke har prøvd dette før og er usikker på hva du bør legge vekt på, har Alexandra Samuel noen råd om hvilken ende du bør begynne i.

– Det som virkelig utmerker seg, er historier som bygger på data. Det betyr at du først må nne ut hva du vil fortelle, og så nne de dataene som støtter historien.

Samtidig må du være åpen for at opplysningene du nner, faktisk kan motbevise det du ønsker å si. I så fall er det bare å gå tilbake til skrivebordet og begynne på nytt.

– Kanskje kan du stille spørsmål om noe du selv er sterkt nysgjerrig på, og som er direkte relevant for bedriften eller organisasjonen, og deretter lete frem data som svarer på spørsmålet. Begynn med selve historien, eller nn historien i dataene, og jobb deretter med å strukturere presentasjonen rundt historien. Ikke omvendt.

... hos mange

Bruk databaser og statistikk, og lag innhold som setter ditt eget materiale inn i en større sammenheng. Søk opp relevante forbindelser i databasene, og følg med på forskningen på området.Vis at det er du som er eksperten.

At du viser hvordan du bruker dataene som blir samlet inn om kundene, er også en måte å bygge lojalitet på. Et eksempel er helseselskap som lager armbånd eller apper som kan måle hvor aktiv brukeren er. Utstyret gjør det ofte mulig å holde oversikt over søvnmønster, fettprosent og kalorier.

Ved å sammenstille brukernes data blir det mulig å få frem et større bilde: Når på døgnet trener vi helst, hva og hvor? Er det likt over hele landet? Det legges ut historier for å inspirere og vekke interesse. Ofte har historiene en vri som lokker andre medier til å henge seg på, for eksempel om hva vi spiser og drikker på sankthansaften, eller om personer som har tru et hverandre gjennom treningen.