Meningsfull virksomhet gir digitale vinnere

Vil du bli en vinner i den digitale verden?
– Hold orden på algoritmene, men sørg først og fremst for å gjøre virksomheten meningsfull for brukerne og samfunnet, sier Johan Ekelin i varemerkerådgivningsselskapet LynxEye.

PostNord_Stralfors-Johan_Ekelin-875x580.jpg

Johan Ekelin i varemerkerådgivningsselskapet LynxEye.

LynxEye undersøker hvilke bedrifter som er digitale vinnere og blir oppfattet å ha meningsfulle varemerker. Ifølge studien Purposeful Brands – Digital er det fremfor alt fem områder som er viktige, sier Johan Ekelin.

– Troverdighet, å bidra med nytenkende løsninger på vanlige hverdagsbehov, å bli opplevd som en visjonær bedrift som vil bidra til forbedringer, å bli opplevd som en fremtidig vinner og å bli opplevd som en bedrift som tar ansvar gjennom det den leverer til kundene.

To av de digitale vinnerne er søketjenesten Google og musikktjenesten Spotify.

– I tillegg til at de oppleves som meningsfulle varemerker, ikke minst ved å forbedre og forenkle hverdagen for mange, har de også skapt seg en unik posisjon ved raskt å bli ledende innenfor viktige nye segment.

– Den som skal utfordre en digital vinner, må finne innovative løsninger på det samme grunnbehovet. Det er vanskelig å komme som nummer to og tre når noen har fått et midlertidig monopol.

Han nevner de sosiale mediene Snapchat og Instagram, som etablerte seg raskt blant unge forbrukergrupper.

– Grunnbehovet er ikke unikt, men de skapte nye undersegmenter og applikasjoner som dekket behovet på nye og bedre måter.

– Utfordringen fremover er også at det ikke er nok å skape digitale varemerker knyttet til ett konkret bruksområde, de må være del av en større idé. Google er et godt eksempel. De har hele tiden utviklet seg fra grunnideen om å organisere innhold og gjøre det søkbart og anvendelig. Med en sterk grunn-idé som utgangspunkt kan varemerket stå støtt lenger.

Algoritmer versus varemerker

Mange bedrifter benytter i dag algoritmer som styrer forbrukerne til visse tjenester og produkter, ut fra for eksempel tidligere kjøp eller internett-søk. Vil den som er dyktigst til å lage algoritmer, kunne konkurrere ut varemerkene i den digitale verden?

– Algoritmer er allerede viktige, men de kan ikke erstatte solide varemerker. Det hele er en kamp om å ha et direkte forhold til brukeren. En tjeneste som bygger på et direkte forhold til kundene, for eksempel Airbnb, er vanskelig å erstatte med en algoritme, sier Johan Ekelin.