”Vi vil gjøre det enklere for kundene”

Ny varemerkeplattform og fakturaer i fire farger skaper mer personlig kommunikasjon med kundene når Göteborg Energi Din El AB skifter varemerke.

Goteborg_PostNord_Stralfors_872x580.jpg

Lena Moberg, markedsstrateg i Göteborg Energi.

Kraftleverandøren Göteborg Energi Din El AB er et heleid datterselskap i Göteborg Energi-konsernet, men har tidligere arbeidet under sitt eget varemerke. Nå har selskapet flyttet inn under navnet Göteborg Energi.

– Samtidig innførte vi en ny varemerkeplattform der vi også skal se over tonen og uttrykket, sier Lena Moberg, markedsstrateg i Göteborg Energi.

Tidligere hadde moderselskapet Göteborg Energi og datterselskapet Din El doble oppføringer av alt: nettsted, telefonsentral og intranett, bare for å nevne noen. Nå blir i stedet all kundekommunikasjon samlet under moderselskapets varemerke.

– Vi har skiftet ham på all den skriftlige kommunikasjonen. Vi har fått ny logo og helt ny grafisk profil. Det innebærer at vi må gå gjennom alt fra fakturaer og avtalebekreftelser til velkomstbrev til nyinnflyttede, sier Lena Moberg.

Helt nye muligheter

Endringene hos leverandøren PostNord Strålfors omfattet imidlertid mye mer enn form og farge.

– Den tekniske plattformen var også klar for utskiftning, så vi har flyttet kommunikasjonen fra en StreamServe-løsning til Inspire. Vi har plusset på PostNord Strålfors' Access, slik at vi kan foreta enkelte endringer selv på en enklere måte enn før.

– Vi benyttet også anledningen til å gå over til digitalprint i fire farger, noe som gir oss mulighet til å kommunisere et helt annet innhold på fakturaene. Det som tidligere var begrenset til tekst i svart-hvitt, kan nå inneholde både bilder og variabler.

– Dessuten har vi fått bedre forutsetninger for å benytte flere kanaler til de automatiserte strømmene. Da snakker vi om kommunikasjon som går ut daglig. Informasjon til kunder som flytter eller endrer avtalen, bygger for eksempel på en automatisert strøm med fastsatte regler i driftssystemet, sier Lena Moberg.

Driftssystemet er motoren

Göteborg Energi har allerede oppdaget store fordeler med Access-løsningen i de automatiserte strømmene. Kundespesifikk informasjon om blant annet prisendringer som man tidligere måtte sende ut separat, kan nå printes på fakturaen. Det innebærer store besparelser, siden det dreier seg om mange utsendelser.

Samtidig øker fleksibiliteten til å kommunisere med kunden på den måten som kunden har valgt.

– Det handler ikke bare om printede fakturaer lenger, men om EDI, nettbankfakturaer og
e-post. Driftssystemet er motoren for alt som blir produsert, sier hun.

Det printede materialet minsker, og arbeidet med å finne flere og flere digitale løsninger for brev og fakturaer pågår hele tiden.

– Vi prøver å følge med på kundenes krav og forventninger til hvordan de kan motta brev og betale fakturaer. Men det er også et miljøspørsmål, og vi ønsker å gå mer og mer over til digital kommunikasjon. Avtalebekreftelser fra oss må være skriftlige, men de trenger ikke sendes som papir. Vi er på vei bort fra brevkampanjer og frankerte svarkonvolutter.

Stadig flere av Göteborg Energis kunder velger e-faktura fremfor papirfaktura, et valg som i den nye løsningen blir enda enklere med funksjonsutsatt validering. Tidligere måtte kunden vente på bekreftelse når han eller hun ba om å få fakturaen elektronisk. Nå finnes det en strøm som godkjenner ønsket i databasen og umiddelbart sender kunden bekreftelse.

 

– Det handler om å gjøre det enklere for kundene, sier Lena Moberg.

Göteborg Energi

  • Göteborg Energi er Sveriges fjerde største og Vest-Sveriges ledende kraftselskap. Selskapet tilbyr krafthandel, strømnett, fjernvarme, gass, data- og telekommunikasjon, krafttjenester og avkjøling.
  • Datterselskapet Göteborg Energi Din El AB er Sveriges fjerde største krafthandelsselskap.
  • I 2015 utgjorde konsernets nettoomsetning 5 641 millioner svenske kroner (6 036 millioner kroner i 2014).
  • Göteborg Energi har cirka 300 000 kunder, både privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Les mer: www.goteborgenergi.se