10 fremtidstanker

Allerede om et par år vil mobil appene bli mindre viktige, mens augmented reality – utvidet virkelighet – blir stadig mer brukt til handling. Samtidig krever tingenes internett (IoT) stadig mindre lagring. Det er noen av endringene som konsulentbyrået Gartner spår for vår nærmeste fremtid. Her er noen flere forandringer du kan holde utkikk etter. Omkring år 2020 …

Fruit_875.jpg

... handler 100 millioner mennesker med AR

Augmented reality (AR) er på veg til å bli det neste store hjelpemiddelet for handling i både fysiske butikker og nettbutikker. Allerede neste år regner man med at en femdel av verdens ledende detaljhandlere kommer til å benytte seg av teknologien. AR-brillene forventes å bli mindre og mer praktiske.

... gjøres 30 prosent av søkene på nettet uten skjerm

Talestyrte søk blir stadig mer vanlig. Amazon er eksempel på en foregangsbedrift som allerede har sitt Echo-apparat med taletjenesten Alexa ute på markedet.

... gir 20 prosent av bedriftene opp mobilapper

Post-app-epoken nærmer seg. Bedriftene går i stadig større grad bort fra appene i markedsføringen. I stedet bruker flere og flere det mobile nettet og nettapper, som blant annet Google allerede tilbyr.

... blir det brukt algoritmer i større grad

Algoritmer brukes stadig mer til å beregne og analysere kundeatferd. I nær fremtid vil algoritmer trolig også kunne brukes i systemer der virtuelle assistenter hjelper arbeidere med å ta ulike avgjørelser.

... blir blockchain-selskaper verdivurdert til over ti milliarder dollar

Ifølge en rapport fra World Economy Forum vil blockchain – eller blokkjede, altså den databaseteknologien som blant annet Bitcoin bygger på – erstatte behovet for tredjepartsverifisering for å skape tillit og transparens i finanstransaksjoner, kontrakter og valgprosesser. Gartner spår at den omtalte teknologien vil gi opphav til et nytt forretningsøkosystem for en rekke industrier.

... er de sju digitale kjempene involvert i 20 prosent av all individuell aktivitet

Google, Facebook, Amazon, Apple, Tencent, Alibaba og Baidu vil om et par år være like viktige for fremtidens mennesker som strøm og bredbånd.

... blir det sju ganger dyrere å investere i innovasjon

Konsulentbyrået Gartner beregner at det for hver dollar som blir investert i nyskaping, vil koste ytterligere sju dollar å gjennomføre den. Årsaken er at ukjent teknologi, blant annet maskinlæring, vil spille en viktig rolle i utviklingen, og at dagens datasenter ikke er godt nok modernisert.

... øker etterspørselen etter datalagring fra IoT-enheter

Om noen år vil behovet for datalagring fra tingenes internett-enheter trolig ha økt med tre prosent. Ved hjelp av algoritmer kan denne datalagringen optimaliseres slik at bare de mest nødvendige dataene blir lagret.

... sparer IoT en mengde ressurser

En trillion dollar i året regner man med at summen blir for den besparelsen som tingenes internett kan gi både forbrukere og bedrifter i løpet av noen år. For eksempel vil man kunne forutsi vedlikehold av maskiner og utstyr ved hjelp av sensorer, og det reduserer risikoen for driftsbrudd.

... går helseutgiftene for arbeidere ned med 40 prosent

Ved hjelp av aktivitetsarmbånd blir ansatte oppmuntret til å mosjonere mer, noe som vil redusere helserelaterte kostnader. Gartner beregner at 70 prosent av de globale storselskapene støtter denne bruken av helsemålere allerede i år.