Digitalisering for alle

Digitaliseringen gir muligheter for forbedringer, men den kan også føre folk fra hverandre. Det ønsker den 23 år gamle oppfinneren Perttu Pölönen å endre på. 
– Vi må sørge for at teknologien hjelper alle, ikke bare noen få. 

Digitalisering-för-alla.jpg

Perttu Pölönen. Foto: Cata Portin.

Perttu Pölönens liv inneholder alle ingrediensene til en klassisk suksesshistorie – fra en revolusjonerende oppfinnelse i tenårene til prestisjefylte priser og invitasjon til Silicon Valley.  Nå reiser han også jorden rundt og snakker om fremtiden.

Da vi snakket med Perttu Pölönen, var han i Los Angeles for å forberede lanseringen av sin innovasjon MusiClock på det kinesiske markedet. MusiClock er et pedagogisk verktøy som innebærer en helt ny måte å undervise i skalaer og akkorder på. Selv sier han at det var et ønske om enkelhet som ga ham ideen. 

Som 15-åring slet han nemlig med å lære seg musikkteori, men en dag så han tilfeldigvis på klokken og oppdaget at den hadde tolv punkter akkurat som den kromatiske skalaen. Basert på dette utviklet han et verktøy for å lage musikk som var så enkelt å forstå at også barn kunne bruke det. 

– Når jeg finpusser helt inn til kjernen, blir det et godt materiale ut av det. Det gjelder både i næringslivet, innen musikk og som foredragsholder, forteller han via Skype. 

Intuitivt tror han at det finnes en kobling mellom enkelhet og tillit. 

– Hvis du ikke kan presentere en idé på en enkel måte, må du prøve igjen til du finner en som er bedre. Hvis ikke blir det vanskelig å skape tillit. 

Det å selge inn en idé er noe han selv måtte øve seg på allerede i tiden som student på Sibelius-akademin. 

Invitasjon til NASA

I 2013 sendte Perttu Pölönen inn MusiClock til EUs konkurranse for unge oppfinnere, og vant. Siden da har verktøyet blitt en bestselgende app i ti land, og i Finland er han nå et kjent navn. 

Med suksessen fulgte en invitasjon til å studere på NASAs forskningssenter i Silicon Valley med Google som sponsor. Der ble interessen for de globale utfordringene vekket. 

Som oppfinner og gründer ønsker han å bidra til å redusere kunnskapskløftene i verden. Digitaliseringen skaper et skille mellom de som har tilgang til teknologien, og de som ikke har det. 

– Vi må sørge for at teknologien hjelper alle, ikke bare noen få, sier Perttu Pölönen. 

Står bak flere nyetableringer

Som eksempel nevner han mobiltelefonen som i dag er spredt over hele verden, og som har gjort livet enklere og bedre for folk. 

– Det samme må skje med digitaliseringen før vi glir for mye fra hverandre. Der vil jeg bidra med det jeg kan best, og være til nytte. 

Perttu Pölönen står nå bak flere nyetableringer innen utdanningsbransjen, bl.a. den ideelle organisasjonen 360ed som hjelper lærere i utviklingsland med å videreutdanne seg. Ved hjelp av ny teknologi kan de se inn i klasserom i forskjellige deler av verden og lære seg nye måter å undervise på. Han driver organisasjonen sammen med kollega Hla Hla Win i Myanmar. 

Det at man som ung og engasjert velger næringslivet fremfor politikken, tror han er typisk for millenial-generasjonen.

– Det tar tid å endre lover sammenlignet med å gjøre solcellepaneler så attraktive at alle vil ha dem. Innen næringslivet er det et potensial for endring, og hos bedrifter er det også et potensialt for å reagere og tilpasse seg raskt.  

Perttu ble utpekt som årets nykomling på foredragsholderscenen i Finland og er populær for sine fremtidsvyer. Ny teknologi står for en stor endring i hverdagen, men bedrifter må også forstå hvordan innovasjonene påvirker folk følelsesmessig. Hva innebærer det å stå på terskelen til arbeidslivet i dag?

– Før gikk man på skolen, jobbet, fikk familie og pensjonerte seg. Men nå har vi ingen garanti for å få jobb bare fordi vi har tatt utdanning. Vi er usikre på hvordan fremtiden for samfunnet vi lever i, ser ut. 

Still spørsmål ved eksisterende metoder

I dag tror han at folk må lære seg å føle lykke, selv om ikke alt er staket ut på samme måte som for tidligere generasjoner. Man må lære seg å leve med usikkerhet på flere plan og likevel stole på at det ordner seg. 

– Mye av det som tas for gitt, må omdefineres. Vi tror at vi forstår tillit, kjærlighet og kommunikasjon, men vi må kanskje omformulere hva det egentlig innebærer i 2018. 

– Det å bygge tillit er antagelig det mest verdifulle man kan gjøre, det er nesten som en valuta, sier Perttu Pölönen.

For at bedriftene skal klare å henge med på de endringene som skjer, må de utvikle disruptive forretningsmodeller.

– Optimalisering og forbedring er ikke lenger nok, endringene må skje raskere. Vi må fornye oss og stille spørsmål ved våre eksisterende metoder.

For hans egen del er den tverrvitenskapelige bakgrunnen en ressurs. Fra kunsten har han fått med seg vanen å alltid observere verden rundt seg og legge merke til hva som skjer, og fra teknologiindustrien har han lært seg entreprenørskap. Det at han i dag har flere yrkesroller, har gitt ham et bredere syn på samfunnsendringene.

– Jeg vil føre mine erfaringer videre og vekke nye tanker. Jeg har ikke alle svar, men som millennial kan jeg likevel tilføre noe nytt – jeg kan snakke ut fra et ungt perspektiv.