Et push i riktig retning

Stressende, forstyrrende, irrelevant? Push-meldinger har fått dårlig rykte, men brukes de riktig, kan de styrke kunderelasjonen. Netthandelen og finansselskapene pløyer ny mark med proaktive push-meldinger som får oss til å gjøre smartere valg.

Push-i-ratt-riktning_872x580-2.jpg

Proaktive push-meldinger kan holde oss oppdatert og få oss til å ta smartere valg. Trenden går mot mer personalisert innhold.

De fleste i dag har mobiltelefonen på en armlengdes avstand. Å sjekke den 150 ganger om dagen regnes som en gjennomsnittlig bruk. Ofte er det meldinger fra forskjellige apper som vekker oppmerksomheten. I en studie fra European Journalism Observatory (2016) kom man fram til at en gjennomsnittlig mobilbruker får mellom 10 og 40 meldinger om dagen. 23 prosent av de spurte oppga at de hadde fjernet appen fordi de syntes meldingene var forstyrrende eller irrelevante.

Psykologien bak push-meldinger

Opplevelsen av push-meldinger går fra interessant til irrelevant når meldingene kommer for ofte. Da går de over fra å fylle en informativ funksjon til å bli forstyrrende og stressende, spesielt hvis de også avgir et lydsignal.

Den tiltrekningskraften meldingene har, er basert på både atferdsvitenskap og brukergrensesnittdesign. Det er en grunn til at varselsymbolene er røde – det er en farge som signaliserer at noe haster, og som på den måten skal fange oppmerksomheten din. Det samme gjelder for pushmeldinger, de er utformet slik at alle virker like viktige.

Chris Marcellino var en av dem som utviklet push-meldinger for Apple. I et intervju med The Guardian i 2017 sier han at teknologien har mange fordeler, men at gjennomslaget også skyldes vår belønningsbaserte atferd – «det samme som får oss til å søke etter mat, komfort, varme og sex».

Push-meldinger har de siste årene fått rykte på seg for å øke stressnivået og forstyrre konsentrasjonen. Men de trenger ikke å brukes på en måte som gjør at vi mister fokus fra det som er viktig. Det finnes forskjellige typer meldinger. For en forbruker kan push-meldinger også være noe som gjør hverdagen lettere, inspirerer til ny atferd og gir et dytt i riktig retning. Ifølge studien fra European Journalism Observatory er mennesker positivt innstilt til pushmeldinger så lenge informasjonen oppleves som nyttig.

Proaktive push-meldinger

I stedet for at du i kassen oppdager at det ikke er penger på kortet, kan du bli gjort oppmerksom på et forestående økonomisk problem og få hjelp til å håndtere situasjonen. I dag har flere banker og finansselskaper også tjenester som gjør at du mottar en påminnelse når en regning er i ferd med å forfalle.

Proaktive push-meldinger kan holde oss oppdatert og få oss til å ta smartere valg. Trenden går også mot et mer personalisert innhold.

For at meldingene skal være relevante, kreves det at de gir merverdi og gjør det mulig for brukeren å reagere direkte på informasjonen. Ved hjelp av dataene som bankene og netthandelen samler inn, kan brukerne f.eks. få hjelp til å ta bedre valg når det gjelder lån, og forutse risikoer i egen aksjeportefølje.