God håndtering av persondata kan styrke varemerket

Den nye personvernforordningen (GDPR) vil gi fordeler til de bedriftene som tar vare på kunderelasjonene. Det tror juristen Niels Dahl-Nielsen fra Synch, som det siste året har hjulpet flere bedrifter med omstillingen til GDPR.

NielsFahlnielsen-875x580.png

Niels Dahl-Nielsen er jurist i advokatbyrået Synch i København. Byrået arbeider særlig med innovasjon og teknologi og har hatt en hektisk periode foran innføringen av personvernforordningen GDPR.

De siste tjue årenes svimlende tekno­logiske utvikling har ført til større behov for personvern. Etter EUs vedtak om ny personvern­forordning (GDPR) er det først og fremst de strenge straffene som har fått oppmerksomhet. Juristen Niels Dahl-Nielsen fra advokatbyrået Synch mener imidlertid at bedriftene heller burde løfte blikket og se hvordan de kan bruke GDPR til sin fordel. 

– Privatpersoner har i dag mistet kontrollen over dataene sine, og de stoler ikke på at de trygt kan gi opplysninger til bedriftene. Med GDPR er målet å sikre rettighetene til dem som er registrert, og da vil flere føle seg komfortable med å levere fra seg opplysninger. 

Det å oppgi personopplysninger kan gi mange fordeler som man som forbruker ønsker seg, i form av enklere transaksjoner og bedre kundeservice. Problemet oppstår når opplysningene blir levert videre til tredjepart eller brukt til noe man ikke vil. 

Nok å gjøre for GDPR-konsulentene

Synch har hatt GDPR på dags­ordenen siden forordningen ble vedtatt. Jo nærmere overgangen vi kommer, desto flere er det som tar kontakt. Mange bedrifter er usikre på hva de kan og ikke kan gjøre, og juristene i Synch har det travelt både i Sverige og Danmark med å besøke messer og konferanser.

– Jeg tror ikke alt vil være på plass i mai, men alle er oppmerksomme på saken, og det generelle nivået for personvern vil være bedre. 

Dersom man som bedrift gjør godt arbeid med omstillingen, har man mulighet til å posisjonere seg som ansvarsfull og forbrukervennlig. 

– Jeg tror kundene vil søke seg til dem som har forberedt seg, mens de som håpet at de bare kunne vente, vil miste markedsandeler.

I bedrifter som behandler person­opplysninger, må alle de ansatte være involvert og kunne vise hvordan de arbeider med spørsmålet. Et første steg er å gå gjennom hvilke data man har, hva man gjør med dem, og hvem som har tilgang til dem. Også e-post blir regnet som data, og GDPR gjelder både kunder, leverandører og personalavdeling. 

– Det kreves mindre av en liten bedrift, men alle må forberede seg, sier Niels Dahl-Nielsen. 

Harmoniserte bestemmelser

Lovgivningen er lik i alle medlemslandene, og han tror at det vil gjøre det lettere for nystartede bedrifter å vokse. I dag må oppstartsselskapene sette seg inn
i datalovgivningen i 28 land. Det er et omfattende arbeid som ofte krever mye juridisk hjelp. Fra 25. mai er det én lov som gjelder i hele EU. 

I Danmark betyr det nye regelverket en kraftig innskjerping, og slik er det for flere av de nordiske landene. Vi har tradisjonelt hatt en høy grad av tillit i befolkningen siden vi har lav korrupsjon, stabile demokratier og god økonomi. Niels Dahl-Nielsen tror det kan være noe av årsaken til slappere behandling av personopplysninger, siden vi ikke har følt noe tvingende behov for å vokte dem. Nå er det mange myndigheter som får kritikk for at beskyttelsen ikke har vært god nok.

– Vi tenker ofte at vi i Skandinavia er forbilder, men vi må nok forberede oss på strengere kontroller.

– Jeg tror det vil ha mye å si at man kan vise at man har anstrengt seg.

Ett eksempel er at den som har gitt fra seg personopplysninger, skal kunne sende en e-postmelding og raskt få ut alle opplysningene sine. Tidligere har kundedata ofte vært betraktet som noe bedriftene eier og nærmest kan gjøre med som de vil. Nå er kundedataene i stedet noe som er til låns, og som man kan bli nødt til å levere tilbake. 

Uansett om man velger å gjøre kartleggingen selv eller hente inn eksperthjelp, vil Niels Dahl-Nielsen råde bedriftene til ikke å vente på kritikken, men begynne nå. Hvis man har prøvd å gjøre det riktig og rådført seg med en jurist eller dataekspert, så vil det være et stort pluss selv om man skulle bli tvunget til å supplere løsningene. 

– Jeg tror det vil ha mye å si at man kan vise at man har anstrengt seg.