Hvor er vi på vei?

I Norden blir det mer og mer uvanlig å bruke kontanter. Digitale betalingsløsninger har hatt en eksplosjonsartet vekst, og fremtidsforsker Mats Lewan spår enda større endringer for finansverdenen fremover.

Vart-är-vi-på-väg.jpg

I en debattartikkel i februar i år advarte sjefen for Sveriges riksbank, Stefan Ingves, om at vi er på vei mot en situasjon der folks betalingsmidler i større og større utstrekning kontrolleres av kommersielle aktører. Som et sikkerhetstiltak argumenterer han for at Riksbankens særstilling må beskyttes ved lov. Det sier noe om stresset som den tradisjonelle bankverdenen føler overfor antallet nye betalingsløsninger innen finansteknologi – FinTech.

Fremtidsforsker Mats Lewan, forfatter av boken The Rise and Development of FinTech, ser både fordeler og ulemper med de private aktørenes inntog. Under private aktørers kontroll risikerer den svenske kronen å bli mindre brukt, siden vi beveger oss mot et system som er mindre og mindre avhengig av banker. Samtidig vil nok mange


Vi har hatt de samme betalingssystemene i lang tid. FinTech er i ferd med å snu opp ned på bransjen.

Fremtidens betalingsløsninger

Ifølge Mats Lewan er det en rekke forskjellige scenarier for hvordan vi kommer til å betale i fremtiden, men felles for alle er at brukeren står i fokus.

– Hvordan betalingen og transaksjonen gjennomføres, er ikke viktig for brukerne. Det viktigste er at det skal gå raskt.

Ifølge Mats Lewan er alt som gjør transaksjonen mindre synlig, bedre for brukeren. Han tror at selve betalingsøyeblikket kommer til å merkes så lite som mulig, uansett om det skjer via ID-identifisering eller biometriske løsninger.

Akkurat nå får mobiltelefonen mye oppmerksomhet, men han tror ikke at den nødvendigvis kommer til å være den enheten vi kommer til å bruke for betalinger fremover.

– I fremtiden kan mobilen ha fått en annen rolle. Betalingsmekanismen kan håndteres av hva som helst som er oppkoblet, det eneste som trengs, er en ID-identifisering.

Fremtidsforsker Mats Lewan. Foto: Juliana Wiklund.

Kontantløst kan bli et problem

Mats Lewan understreker at spørsmålet om et kontantløst samfunn er et politisk spørsmål.

Som sjefen for den svenske Riksbanken poengterte i sin debattartikkel, understreker Mats Lewan at det handler om nasjonal sikkerhet. I en krisesituasjon som fører til at elektroniske systemer settes ut av spill, kreves det fysiske systemer som backup. Når samfunnet blir mer og mer digitalt, er det viktig at også eldre, barn og personer uten mobil kan bruke kollektivtransport og betale i butikker.

– Det gjelder å tenke på alle og sørge for sikkerheten i en potensiell krisesituasjon. Vi må tenke over hva et kontantløst system vil koste oss.

AI (kunstig intelligens) og maskinlæring er ikke noe nytt innen finansverdenen, men teknologien har fått større og større fotfeste de siste årene og f.eks. gjort det mulig å automatisere finansielle valg. Det kan gjelde alt fra automatisk lagring til tips om aksjeinvesteringer og opptak av lån. Mats Lewan tror at vi kommer til å se enda mer AI innen finansverdenen, f.eks. apper som gir oss bedre kontroll over privatøkonomien, og forteller at AI f.eks. brukes til å utarbeide personlige tilbud.

– Akkurat som det Google etterstreber, er det en teknologi som vil besvare spørsmålet ditt før det stilles.

Mats Lewan tror at finansteknologien står overfor et skifte med enda større konsekvenser enn det transportindustrien står overfor. Selvkjørende biler kommer til å påvirke mange, men alle kjører jo ikke bil. Hvordan vi betaler og håndterer penger, er derimot noe som påvirker alle.

– Vi har hatt de samme betalingssystemene i lang tid. FinTech er i ferd med å snu opp ned på bransjen, og det kan bli mer omveltende enn det mange tror. Å slippe kontantsystemet er forbundet med utfordringer som er vanskelig å forutse.

Tre trender innen betalingsløsninger

Apper går forbI kontanter
Ifølge undersøkelsen Sverige betalar fra Insight Intelligence har andelen svensker som sier at de bruker betalingsapper for mobilen, for første gang passert de som sier at de bruker kontanter. Appene foretrekkes f. eks. på markeder og ved parkering. Den aldersgruppen som har størst tillit til de nye betalingsløsningene og som bruker dem hyppigst, er kvinner i alderen 16–29 år. 43 prosent svarer at de bruker betalingsapper hver uke eller oftere, sammenlignet med 33 prosent av mennene i samme alder.

Bruken av kredittkort går ned
Det er ikke bare i Sverige at betalingsapper øker i popularitet, man ser en lignende utvikling i hele Norden – det kontantløse samfunnet kommer nærmere og nærmere. Kredittkort står for cirka 39 prosent av overføringene i Sverige, men i 2020 forventes det at tallet vil ha sunket til 25 prosent til fordel for ny finansteknologi.

Digitale fakturaer på fremmarsj
Bruken av mobilfakturaer øker. En av grunnene er de korte betalingstidene. Ifølge Mobile Marketing Watch er åpningsfrekvensen for SMS cirka 98 prosent, mens tilsvarende tall for e-post er 20 prosent. Dessuten bli 97 prosent av alle SMS-er lest innen 4 minutter.