Ta vare på dataene

Før var bedriftenes utfordring å samle inn kundedata, i dag handler det isteden om å ha en bedriftskultur som forvalter dataene og skaper forretningsnytte. Thomas C Redman ønsker bedre lederskap for å oppnå økt effektivitet.

Ta-hand-om-datan_872x580.jpg

Rett sør for New York har IT-eksperten Thomas C Redman sitt kontor. Under kallenavnet The Data Doc er han et velkjent ansikt for Harvard Business Reviews lesere.

Redman er overbevist om at digitaliseringen fører til høyere lønnsomhet – men bare hvis dataene den genererer, brukes riktig og er av god kvalitet.


Oppmuntre medarbeiderne og gi dem tid til å prøve nye måter å integrere digitale kilder i arbeidet på.

Å skape en digital bedriftskultur der data er en naturlig del av beslutningstakingen, kan være en utfordring hvis man har personale som har sittet i de samme stillingene de siste 20 årene, og som er vant til å stole mer på egen intuisjon enn på analyseverktøy.

– Se på det som en langsom prosess. Tilføy litt i dag og så litt mer i morgen helt frem til det er blitt en del av den daglige rutinen.

Et første trinn kan være å se om dataene styrker eller motsier ens egen intuisjon. Sammenlign flere forskjellige kilder og se hvilken innsikt det kan gi. Som sjef har man ansvar for å gå først.

– Oppmuntre medarbeiderne og gi dem tid til å prøve nye måter å integrere digitale kilder i arbeidet på.

Gjennomgå datakvaliteten

For at en bedrift skal kunne bruke data på en vellykket måte, må dataene holde god kvalitet. Det er grunnlaget for en utvikling der AI og roboter får større og større betydning.

Et datasystem som IBMs Watson tar gode beslutninger, så lenge dataene som mates inn, er riktige.

Men baserer man avanserte beslutninger på data med lav kvalitet, kan det føre til ødeleggende konsekvenser for analysen, ikke minst på et område som helsevesenet.

– Uansett hva din avdeling arbeider med, vil jeg gi rådet om å granske de siste 100 opplysningene du har sluttført. Ta en rød penn og sett ring rundt alt som er feil i de relaterte dokumentene. Hvor mange ble det, undrer Thomas C Redman retorisk.

Den menneskelige faktoren står trolig for betydelig flere feil enn du skulle ønske.

I en undersøkelse med 75 respondenter som Thomas C Redman utførte sammen med Tadhg Nagle og David Sammon fra Cork University, var det bare tre prosent av bedriftene som holdt et nivå på minst 97 prosent riktige data.

Konsekvensene er dårligere analyser og i forlengelsen av dette, lavere kundetilfredshet.

Bruk data for innovasjon

Det å utvikle nye tjenester eller redusere kostnader, kan være et incitament til å bruke data til innovasjon. For å tenke i nye baner kreves det ikke bare kunnskap, men også mot.

Det kreves mot for å endre inngrodd adferd både på individog på organisasjonsnivå.

For å skape en fremtidsrettet bedriftskultur må man kunne tilpasse seg og treffe tøffe beslutninger.

En måte å gjøre det på er å følge med på endringene som skjer i den sektoren man tilhører, og fremtidsprognosene for den. Hvis utfordringene er store, må man kanskje investere i et innovasjonslaboratorium og ansette ansatte med en annen type kompetanse for å takle omstillingen.

De fleste innovasjoner er ikke inntektsbringende i starten, og det kan være fristende å la konkurrentene gjøre feilene, mens man selv forholder seg avventende. Det man ikke må glemme, er at de også lærer av feilene sine.

– Er man det største selskapet i bransjen, kan «vente og se»-innstillingen være lønnsom. Da kan man rett og slett kjøpe opp de selskapene som har forretningsideer som fungerer. Men hvis du ikke er størst og konkurrentene satser på innovasjon, vil du havne i bakevja.

I dag befinner vi oss i en overgangsfase, og det finnes både usikkerhet og forventninger til fremtiden.

– Det er en fundamental endring vi ser på arbeidsplassene akkurat nå, den er like stor som da mennesker gikk fra jordbruk til industri, sier Thomas C Redman.

En del arbeidsoppgaver vil forsvinne, andre vil komme til. Han er grunnleggende positiv og tror at det vil føre til flere interessante jobber. Akkurat når det gjelder analyser og beslutningstaking, blir det kanskje dødt løp mellom menneske og maskin.

– Mennesker med enorm erfaring skal naturligvis få bruke den. Det er ikke enten eller. De som er smarte, lærer seg å kombinere data med menneskelig intuisjon.

Thomas C Redman

Doktor Thomas C Redman, the Data Doc, administrerende direktør for Data Quality Solutions, hjelper oppstartsfirmaer, multinasjonale selskaper, ledere og informasjonssjefer med å navigere i en datastyrt fremtid – med fokus på kvalitet og analyse. Toms viktigste artikkel er Data's Credibility Problem (Harvard Business Review, desember 2013). Han har en doktorgrad i statistikk og to patenter.