Personvernerklæring for PostNord Strålfors

PostNord Strålfors AB (heretter kalt ”PNSF”) tar på alvor den personlige integriteten til våre kunder og personer som besøker våre nettsider, kanaler i sosiale medier, kontakter vår kundeservice eller som på annen måte kommuniserer med PNSF.

Vårt mål er at du skal føle deg trygg på at ditt personvern ivaretas, og at dine personopplysninger behandles korrekt. Vi tar ansvar for at personopplysninger som behandles av PNSF, brukes til tiltenkte formål og beskyttes mot uautorisert tilgang. All behandling av personopplysninger i PNSF skjer i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. I EU/EØS trådte den generelle personvernforordningen (GDPR) i kraft i mai 2018[1].

Les mer om GDPR i PostNord Strålfors

Denne personvernerklæringen gjelder generelt for samtlige av PNSFs digitale kanaler. Dersom noen av PNSFs tjenestevilkår inneholder mer spesifikke personopplysningsbestemmelser angående PNSFs digitale kanaler, skal bestemmelsene i slike vilkår ha forrang foran denne personvernerklæringen når det gjelder tjenestene som omfattes av vilkårene.

1. Hva er personopplysninger, og hva menes med behandling av personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som direkte, eller indirekte sammen med andre opplysninger, kan kobles til en levende fysisk person. Det innebærer at forskjellige opplysninger som f.eks. navn og kontaktopplysninger, IP-adresser, gjennomførte valg og atferd utgjør personopplysninger.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Alt som gjøres med personopplysninger, utgjør behandling, uavhengig av om dette er automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, utarbeiding, lesing, bruk, utlevering gjennom overføring, distribusjon eller tilgjengeliggjøring på annen måte, justering eller sammenslåing, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

2. PNSFs behandling av personopplysninger 

2.1 Hvilke personopplysninger samles inn, og når slettes de?
Når du besøker våre digitale kanaler eller kommuniserer med vår kundeservice, kan vi samle inn opplysninger om deg som f.eks. navn, adresse, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, identifikasjonsopplysninger og informasjon om din bruk av PNSFs tjenester og produkter. Dersom det er relevant, kan også personnummer bli behandlet.

Videre kan PNSF samle inn tekniske data om de enhetene du bruker for å få tilgang til PNSFs digitale kanaler, bl.a. unik enhets-ID, nettlesertype og informasjon fra informasjonskapsler. Innsamlingen som beskrives her, skjer f.eks. ved at du legger inn dine personopplysninger i forskjellige skjemaer i våre digitale kanaler, at du kommuniserer med PNSF og andre via PNSFs plattformer i sosiale medier, legger inn kommentarer i våre kontaktskjemaer eller via telefon, laster ned rapporter fra PNSFs nettsider eller melder deg på arrangementer som PNSF arrangerer.

PNSF kan også samle inn anonym demografisk informasjon som ikke er unik for deg, f.eks. postnummer, alder, kjønn og interesser. Når du tar kontakt med oss via kundeservicefunksjoner, f.eks. i forbindelse med en reklamasjon, vil dine kontaktopplysninger og informasjon om det saken gjelder, bli behandlet av oss.

Dersom du besøker eller kommuniserer med oss via våre kontoer i sosiale medier (dvs. tredjepartsplattformer som f.eks. Linkedin og Vimeo), kan PNSF motta informasjon om din profil og din interaksjon på tredjepartsplattformen fra leverandøren av denne.

PNSF har plassert såkalte informasjonskapsler ("cookies") på sine nettsider. Gjennom disse informasjonskapslene samles det inn opplysninger om hvordan du bruker nettsiden. Du finner mer informasjon om hvilke informasjonskapsler PNSF har plassert på sine nettsider, under "Informasjon om informasjonskapsler (cookies)" nedenfor.

Personopplysningene vil bli behandlet av oss bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller PNSFs rettslige forpliktelser.

2.2 For hvilke formål behandles personopplysninger?
Personopplysninger om deg som samles inn i forbindelse med din bruk av PNSFs digitale kanaler, vil bli behandlet av PNSF, eller våre databehandlere, for følgende formål:

 1. For at vi skal kunne levere de produkter og tjenester du har bestilt, og administrere vår avtale med deg.
 2. For at vi skal kunne kommunisere med deg ved kontakt via kundeservice, e-postskjema og i våre kontoer i sosiale medier.
 3. For markedsføringsformål, bl.a. for markedsføring via post, e-post og sms/mms (som du kan velge bort via en lenke i hver e-post- eller sms-/mms-utsendelse).
 4. For å utarbeide statistikk over bruken av våre digitale kanaler og tjenestene der.
 5. For å vedlikeholde, utvikle, teste og forbedre våre digitale kanaler og de tekniske plattformene som de er tilgjengelige på.

2.3 Rettslig grunnlag og berettigede interesser for behandlingen av personopplysninger
PNSF behandler alltid dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller svare på din anmodning om kundeservice, og når vi har en annen legitim og berettiget interesse av å behandle dine personopplysninger, f.eks. av å markedsføre oss overfor besøkende i våre digitale kanaler eller utvikle våre digitale kanaler. Dersom PNSF har behov for å behandle dine personopplysninger for et annet formål som i henhold til gjeldende lovgivning krever at du samtykker, vil vi på forhånd innhente samtykke til dette fra deg ved at du aktivt må klikke i en boks.

3. Sikkerhet for vern av personopplysninger

PNSF sikrer høyt vern av dine personopplysninger og treffer egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, spredning eller tilintetgjøring.

4. Begrensninger i utleveringen av personopplysninger

PNSF kan benytte eksterne samarbeidspartnere (leverandører) til å utføre oppgaver på vegne av PNSF, f.eks. for å levere IT-tjenester eller hjelpe til med markedsføring, analyser eller statistikk. Utføringen av disse tjenestene kan innebære at PNSFs samarbeidspartnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til dine personopplysninger. Selskaper som håndterer personopplysninger på vegne av PNSF, undertegner alltid en avtale med PNSF. Dette gjøres for å sikre et høyt nivå for vern av dine personopplysninger, også hos våre samarbeidspartnere. Når det gjelder samarbeidspartnere utenfor EU/EØS, treffes det særlige vernetiltak, f.eks. avtaler som inkluderer standardavtalevilkårene for dataoverføring som er vedtatt av EU-kommisjonen, og som er tilgjengelig på EU-kommisjonens nettside.

PNSF kan utlevere personopplysninger til en tredjepart, f.eks. politiet eller en annen myndighet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd eller dersom vi i henhold til loven eller en myndighetsbeslutning plikter å utlevere slike opplysninger.

PNSF kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger i en annen utstrekning enn det som beskrives i dette punkt 4.

5. Eksterne lenker

Denne personvernerklæringen gjelder for informasjon som PNSF behandler om deg innenfor rammen av våre digitale kanaler. PNSFs nettsider kan noen ganger inneholde lenker til eksterne nettsider eller tjenester som vi ikke kontrollerer. Dersom du følger en lenke til et eksternt nettsted, bør du gjøre deg kjent med prinsippene for behandling av personopplysninger og informasjon om informasjonskapsler som gjelder for det aktuelle nettstedet.

6. Rett til informasjon og til å klage

I henhold til det som følger av gjeldende personopplysningslovgivning, har du rett til når som helst å be om innsyn i personopplysningene som behandles om deg, til å få feilaktige personopplysninger korrigert, til å begjære at PNSF skal slutte å behandle samt slette dine personopplysninger, til å begjære at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, til å utøve din rett til dataportabilitet samt til å protestere mot behandlingen av personopplysningene. Ta eventuelt kontakt med PNSF på adressen som angis i punkt 8 nedenfor.

Du har rett til når som helst å klage til egnet tilsynsmyndighet dersom du mener at dine personopplysninger behandles i strid med gjeldende personvernlovgivning.

7. Behandling av personopplysninger om barn

PNSFs digitale kanaler er ikke rettet mot barn, og PNSF samler derfor ikke bevisst inn personopplysninger om barn. Dersom du har ansvar for barn og blir oppmerksom på at ditt barn har gitt personopplysninger til PNSF, ber vi deg om å kontakte oss på adressen angitt i punkt 8 nedenfor for å utøve dine rettigheter med hensyn til f.eks. sletting eller fjerning.

8. Kontaktinformasjon

PostNord Strålfors AB er behandlingsansvarlig for den behandling av dine personopplysninger som skjer innenfor rammen av PNSFs digitale kanaler. Merk: Dette gjelder ikke behandling av personopplysninger som PNSF utfører på vegne av sine kunder, f.eks. i forbindelse med at en kunde bestiller en tjeneste fra PNSF som PNSF leverer til tjenesten.

Har du spørsmål om hvordan PNSF behandler dine personopplysninger, kan du kontakte den ansvarlige på dataprotection@stralfors.no

eller via post til:

PostNord Strålfors AB
Att: DPO
105 00 Stockholm

9. Endring av denne personvernerklæringen

PNSF kan fra tid til annen gjøre endringer i gjeldende personvernerklæring. Den siste versjonen av personvernerklæringen finner du tilgjengelig på PNSFs nettsider.

Informasjon om informasjonskapsler (cookies)

Vi lagrer ingen personlig informasjon via informasjonskapsler, og informasjonen kan aldri spores tilbake til deg.

Vi bruker både midlertidige informasjonskapsler som fjernes med det samme du forlater siden, og permanente informasjonskapsler som brukes for å se hvor mange tilbakevendende besøkende nettstedet har.

For ytterligere informasjon om informasjonskapsler, se www.minacookies.se.

Informasjonskapsler på PNSFs nettsider

På nettsidene brukes det to typer informasjonskapsler, såkalte permanente og økt-baserte informasjonskapsler. Permanente informasjonskapsler, som lagres i lengre tid på datamaskinen etter at du har lukket nettleseren, brukes til overvåking og logging av nettrafikk og trafikkmønster mellom din datamaskin og nettstedene. Økt-baserte informasjonskapsler, som slettes automatisk etter at du har lukket nettleseren, brukes for å optimalisere innlasting og hurtigbufring av nettsider på din datamaskin.

Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsidene:

Google Analytics
Informasjonskapsler fra Google Analytics brukes for å samle inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. PNSF bruker disse dataene kun som grunnlag for å kunne forbedre innholdet og brukeropplevelsen.

Google Analytics informasjonskapsler kalles:

 • _ga
 • _gat
 • _gid

Hotjar (Tracking Code)
Førstepartscookie som brukes for å lage anonym statistikk som PostNord kan bruke til å tilpasse nettsidene etter våre besøkere og skape en bedre brukeropplevelse. Les mer om Hotjar (Tracking Code) og hvordan du kan avmelde deg fra fortsatt bruk av Hotjar cookies.

HotJars informasjonskapsler kalles:

 • _hjIncludedInSample
  Lagringstid 1 år

Websystemet EPiServer
EPiServers informasjonskapsler kalles

 • ASP.NET SessionId
  Økt-baserte informasjonskapsler.

Denne informasjonskapselen brukes for å samle inn informasjon i inneværende økt om hvordan brukeren bruker sidene på nettstedene. PNSF bruker disse dataene kun som grunnlag for å kunne forbedre innholdet og brukeropplevelsen.

Dette er en beskrivelse av informasjonskapslene som brukes på nettsidene. Dersom nettsidene inneholder lenker til andre nettsteder som også bruker informasjonskapsler, er disse ikke beskrevet her.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler
Ifølge lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) kan informasjonskapsler bare brukes med brukerens samtykke. Du kan selv angi om du vil akseptere å ta imot informasjonskapsler eller ikke. De fleste nettlesere tar imot informasjonskapsler automatisk, men innstillingene kan endres. I nettleserens innstillinger kan du innstille hvilke informasjonskapsler som skal tillates, blokkeres eller slettes. Dersom din nettleser (eller annet tilsvarende utstyr) er innstilt slik at informasjonskapsler tillates når du besøker nettsidene, regnes dette som et samtykke til slik bruk.

Dersom du ikke samtykker til bruken av informasjonskapsler når du besøker nettsidene, kan du enten deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleseren eller slutte å bruke nettsidene. Dersom du velger å deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger, kan det medføre at tjenestene og funksjonene på nettsidene ikke vil fungere som de skal.[1] Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

Les mer om GDPR i PostNord