Sertifikatoversikt

PostNord Strålfors følger de lover og krav som gjelder i de respektive land. Utover disse minimumskravene har de ulike virksomhetene mange varierende krav fra kunder og standarder å leve opp til.

Nedenfor presenteres et utdrag av sentrale sertifikater som PostNord Strålfors’ ulike virksomheter innehar.