Kjerneverdiene våre

Det er kjerneverdiene våre som skiller oss fra andre.
De fire ordene – pålitelig, tilgjengelig, forretningspartner og bærekraftig – definerer oss og beskriver atferden vår og hvordan vi samhandler med andre mennesker og bedrifter.

Pålitelig, tilgjengelig, forretningspartner og bærekraftig.

For PostNord Strålfors er handling alltid viktigere enn ord. Kundene våre skal møte engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere. Vi må dessuten hele tiden tilpasse oss og tilbudene våre etter kundenes krav og ønsker.

Det krever en lydhør og konstant lærevillig organisasjon som kan møte de utfordringene og kravene som fremtidens kommunikasjonsløsninger stiller.

Det krever også ansatte som trives med arbeidet, og som deler selskapets verdier og normer. 

PostNord Strålfors’ kjerneverdier står for solide verdier for alle medarbeiderne verden over. Verdiene veileder oss i arbeidet og de beslutningene vi tar. Hvis du kjenner deg igjen i kjerneverdiene våre og ønsker å jobbe hos oss, er vi overbevist om at vi i fellesskap kan utvikle oss videre.

Hvis du kjenner deg igjen i kjerneverdiene våre og ønsker å jobbe hos oss, er vi overbevist om at vi i fellesskap kan utvikle oss videre.

Fremgangen vår avhenger ikke bare av å bygge solide relasjoner til kundene våre. Den avhenger også av at vi kan beholde og styrke forholdet til medarbeiderne.

Pålitelig

PostNord holder løfter og leverer overalt, sikkert, til riktig tid og på riktig sted.

Tilgjengelig

PostNord finnes alltid der kunden er, lytter til dem og engasjerer seg i deres utfordringer.

Forretningspartner

PostNord er en profesjonell forretningspartner for kundene og hjelper dem med å løse deres utfordringer innen kommunikasjon og logistikk.

Bærekraftig

PostNord skaper verdi for kunder og eiere, er en sosialt ansvarlig bedrift og arbeider aktivt for å redusere virksomhetens miljøpåvirkning.