Vilkår og materiale

På denne siden kan du laste ned PDF-dokumenter med generelle og særskilte produktvilkår samt teknisk dokumentasjon.

Kundevilkår

Alminnelige Vilkår  
PostNord Strålfors Alminnelige Vilkår (PNSAV), NO 2022-05-02
PostNord Strålfors General Terms (PNSGTC), ENG 2022-05-02
   
Særskilte Vilkår  
Cards, norsk tekst 2017-01-01
Cards, engelsk tekst 2017-01-01
Dynamic Communication, norsk tekst 2018-01-01
Dynamic Communication, engelsk tekst 2018-01-01
eArchive, norsk tekst 2018-01-01
eArchive, engelsk tekst 2018-01-01
EDI, norsk tekst 2021-01-01
EDI, engelsk tekst 2021-01-01
eInvoice B2C, norsk tekst 2021-01-01
eInvoice B2C, engelsk tekst 2021-01-01
Email and SMS, norsk tekst 2021-01-01
Email and SMS, engelsk tekst 2021-01-01
Graphic Services, engelsk tekst 2011-01-01
Mobilfaktura, engelsk tekst 2018-01-01
Mobilfaktura, norsk tekst 2018-01-01
Print and Enclosing, norsk tekst 2017-01-01
Print and Enclosing, engelsk tekst 2017-01-01
Graphic Services, norsk tekst 2011-01-01
WeMail, norsk tekst 2021-01-01
WeMail, engelsk tekst 2021-01-01
Input Management, norsk tekst 2022-01-01
Input Management, engelsk tekst 2022-01-01

Teknisk dokumentasjon

Nedenfor finner du PostNord Strålfors' tekniske støttedokumenter for tjenester, service og virksomhet. Dokumentene oppdateres kontinuerlig, så kom tilbake med jevne mellomrom.

Direktiv for bilagsproduksjon  

Instructions Inserts, norsk tekst

2012-01-01

Instructions Inserts, engelsk tekst

2012-01-01

Andre dokument

Redegjørelse for likestilling