Kort om PostNord Strålfors i Norge

PostNord Strålfors utvikler og selger kommunikasjonsløsninger til store bedrifter med mange kunder.

KortOmStralfors_875x580px.jpg

Den største utfordringen for de fleste store bedrifter i dag er å bruke og samordne alle muligheter til kommunikasjon slik at hele bedriften snakker med kundene på ett og samme språk

Ved hjelp av de integrerte kommunikasjonsløsningene våre gir vi kundene nye muligheter til å bygge opp mer solide og personlige kunderelasjoner.