Digitale postkasser sentralt for digitalisering

Difi har nettopp lansert en markedsføringskampanje som har som mål å øke antall brukere av digitale postkasser. Målet med kampanjen er at 1,6 millioner nordmenn skal ha skaffet seg digital postkasse innen året er omme.

geir-erik-lian-country-manager-norge.jpg

Geir Erik Lian, Country Manager for e-Boks i Norge.

Som i de andre nordiske landene er det finans- og forsikringsbransjen som har drevet frem digitaliseringen i Norge. Etter hvert som vi har tatt i bruk nettbank og andre kundetjenester, som Mine sider, har folk vent seg til en ny type service.

Den kraftige økningen de siste årene i nye, digitale tjenester skyldes imidlertid at staten har blitt en drivende kraft.

For litt siden ble det lovfestet at myndigheter og andre offentlige organisasjoner skal bruke elektronisk kommunikasjon som førstevalg.

Hva slags volumer snakker vi om når det offentlige Norge skal digitaliseres?

– Totalt handler det om 125 millioner dokumenter, hvorav 60 millioner sendes direkte til innbyggerne. Volummessig er det ikke snakk om enorme mengder. Vi har bedriftskunder som sender ut mer enn det, forteller Geir Erik Lian, Country Manager for e-Boks i Norge.

Men selv om avtalen foreløpig er en liten del av e-Boks’ samlede virksomhet i Norge, er den viktig rent strategisk.

– Vi i e-Boks har nå en stor utfordring foran oss. Alle nordmenn som skaffer seg digital postkasse, forventer selvsagt store fordeler i den forbindelse. Det betyr at vi og alle våre samarbeidspartnere hele tiden må utvikle tjenestene og produktene våre, sier Geir Erik Lian.

Det som er viktig for e-Boks akkurat nå er å formidle hvilke fordeler og verdier som ligger i digitale postkasser.

– Vi har som filosofi at vi vil skape verdi også for de store bedriftskundene, ikke bare for brukerne. Slik jeg ser det, må vi selvsagt befinne oss i sentrum av sluttbrukernes univers, men vi må også kunne tilby andre tjenester.

Digitalisering blir prioritert

Digitaliseringen i Norge har imidlertid ikke gått så raskt som alle de involverte hadde håpet.

– Vi har det kanskje litt for godt i Norge, og denne typen spørsmål får ikke høyeste prioritet, konstaterer Geir Erik Lian, og han fortsetter:

– Samtidig, med den rådende verdenssituasjonen, har spørsmål av økonomisk karakter igjen havnet på dagsordenen. Digitalisering har mye høyere prioritet nå enn for bare et år siden.

Det er en del av forklaringen på hvorfor Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), som har ansvar for digitaliseringen av det offentlige Norge, nylig lanserte en markedsføringskampanje som har som mål å øke antall brukere av digitale postkasser.

Andre faktorer som spiller inn, er blant annet at mange offentlige forvaltninger bare helt nylig har begynt å kunne tilby digital post.

Målet med kampanjen er at 1,6 millioner nordmenn skal ha skaffet seg digital postkasse innen året er omme.