Samarbeid gir styrke

Forståelsen av og kunnskapen om digitale postkasser er betydelig større i dag enn for bare et år siden. 
– Vi forventer flere og mer komplekse avtaler i tiden som kommer, siden den digitale postkassen blir stadig viktigere for oss alle som innbyggere, sier Geir Erik Lian, som er Country Manager for e-Boks i Norge.

jeanette-engstrom-oren-e-boks-norge.jpg

Jeanette Engstrøm Øren, Sales Manager for e-Boks i Norge.

Han mener at når det offentlige øker tempoet, er det bra for e-Boks også, siden det virker som pådriver på det private næringslivet.

Digitale postkasser sentralt for digitalisering

– Alt i alt har vi vel 700 000 postkasser. De fleste av disse er det vi kaller portalbrukere. Det vil si at vi tar oss av driften av ”Mine sider” for store bedrifter og virksomheter i Norge, som Nordea, KLP og Danske Bank, sier Geir Erik Lian.

En stor fordel for kundene er da at når de først har logget seg på tjenesten sin, kan de få tilgang også til andre dokumenter i e-Boks fra andre avsendere, både offentlige og private. Kunden kan dessuten føre en trygg og effektiv dialog med for eksempel banken eller Skatteetaten inne i plattformen. Kombinert med digital signering av avtaler og kontrakter gjør dette e-Boks svært konkurransedyktig.

– e-Boks-løsningen gir avsenderen merverdi. Vi kan mer enn bare enkel overføring av dokumenter. Vi kan også tilby bedre kundeservice, mindre administrasjon og bedre bruk av virksomhetens ressurser, sier Geir Erik Lian.

– Dette er noe vi legger vekt på når vi er ute og snakker med kundene sammen med PostNord Strålfors, sier Jeanette Engstrøm Øren, som er Sales Manager for e-Boks i Norge.

Styrker e-Boks’ tilbud

I Norge har e-Boks bygd opp et nært og strategisk samarbeid med PostNord Strålfors.

– De er en viktig partner som tilfører stor merverdi til leveransen vår, sier Geir Erik Lian. PostNord Strålfors og e-Boks arbeider allerede nå sammen med de største aktørene i Norge. Nå har de tatt neste steg, og i fellesskap tilbyr de løsningene også til mindre virksomheter.

– PostNord Strålfors kjenner ofte de fremtidige kundene våre, forstår deres digitale situasjon og støtter dem allerede i forbindelse med disse utfordringene. Det har stor verdi for oss i e-Boks. PostNord Strålfors’ kjernekompetanse består i å kunne håndtere store mengder variable data og distribuere dem til rett person, i rett kanal, til rett tid. Det hele foregår stadig oftere i flere kanaler samtidig, og med automatisert og personlig tilpasset kommunikasjon.

– Siden de er en sterk digital aktør og har god innsikt i våre kunders utfordringer og behov, betyr samarbeidet at PostNord Strålfors gjør det enkelt for oss og kundene våre. De kan ta imot en enkelt printfil, konvertere den og sende ut kommunikasjonen i de kanalene kundene våre ønsker. Det spiller ingen rolle om det er i nettbanken, til en digital postkasse eller på papir, sier Geir Erik Lian.

Fra salgsmøter til produksjon

Partnerskapet mellom e-Boks og PostNord Strålfors gjelder ikke bare salgsprosessen.

– Jeg er med hele veien, fra det første møtet til produksjonen. Vi holder hele tiden en tett, operasjonell dialog med PostNord Strålfors, sier Jeanette Engstrøm Øren.

– Ved å arbeide så tett sammen kan vi også i fellesskap finne nye muligheter. Vi er en bedre match i dag enn noensinne. Det skjer mye, og mye mer er på gang, sier hun.