Vi leverer kommunikasjonsløsninger på mottakernes vilkår

PostNord Strålfors’ leveranser kommer ikke til å forandre seg. De blir bare enda mer solide. Vi er og skal fortsette å være selskapet som leverer kommunikasjonsløsninger i verdensklasse, samtidig som tilbudet vil bli kraftig styrket i et tydelig og strategisk samarbeid med hele PostNord.

access-stralfors_875x580_2jpg.jpg

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor så vel markedskommunikasjon som administrativ kommunikasjon. Fra nå av er vi med deg hele veien fra analyse og strategi, via databehandling og optimalisering av budskap og kanaler, til effektiv distribusjon.

PostNord Strålfors er en solid aktør innenfor digital kommunikasjon. Vi utvikler og tilbyr kommunikasjonsløsninger til bedrifter med mange kunder. Kjernekompetansen er å kunne håndtere store mengder variable data og distribuere dem til rett person, i rett kanal, til rett tid. I praksis betyr det at vi hjelper kundene med å bygge sterke relasjoner til sine kunder. Det gjøres stadig oftere i flere kanaler, og ved hjelp av automatisert og personlig tilpasset kommunikasjon.

For PostNord Strålfors vil et sterkere samarbeid med PostNord føre med seg nye muligheter når vi sammen med kunder og samarbeidspartnere leter etter fremtidens kommunikasjonsløsninger. Aller best blir det når vi får være med fra begynnelsen av og ta et samlet grep om alle utfordringene. Da blir resultatet en kundespesifikk og effektiv løsning der vi i fellesskap utforsker teknologiens alle muligheter.

PostNord Strålfors er en aktør som alltid tenker kommunikasjon på mottakerens vilkår. Ta kontakt og la oss ta en prat. Vi kan hjelpe deg med å dekke mange flere kommunikasjonsbehov enn vi kunne før.