Innovasjon med PostNord Strålfors

PostNord Strålfors har i 100 år endret seg i takt med utviklingen av ny teknologi. Og aldri har det gått raskere enn i dag. Møt Elisabeth Wesselson, Head of Staff PostNord Strålfors Group, og Johan P. Hellman, Head of Digital Services PostNord, som avslører hvordan selskapet holder seg relevant over tid.

Elisabeth-och-Johan-16-9.jpg

Digitaliseringen krever at alle selskaper gjennomgår sine forretningsmodeller og leveranser.

PostNord Strålfors er intet unntak. En nødvendig prosess for å overleve er å følge med i den tekniske utviklingen og endre seg etter den.

PostNord Strålfors har, og har alltid hatt, sterke og tilstedeværende ledere som har vist organisasjonen og kundene at det er viktig å arbeide med endring.

Siden starten i 1919 har PostNord Strålfors sett at ny teknologi har ført til en fundamental endring av forutsetningene for hvordan vi kommuniserer. Ikke bare én gang, men flere. 

Elisabeth Wesselson, Head of Staff PostNord Strålfors, tror at forklaringen på at de ikke er blitt utkonkurrert av andre selskaper, er at de har hatt mot til å tørre å satse på nye ideer. 

– PostNord Strålfors har, og har alltid hatt, sterke og tilstedeværende ledere som har vist organisasjonen og kundene at det er viktig å arbeide med endring. Det er viktig at alle i selskapet forstår nødvendigheten av at vi utvikler oss og forbedrer våre prosesser og arbeidsmåter, slik at vi hele tiden kan møte forutsetningene på markedet og kundenes krav, sier hun.

Kunderelasjoner som varer

Johan P. Hellman arbeider som Head of Digital Services for PostNord og har utviklings- og produksjonsansvar for PostNord Strålfors’ tjenester. For ham er et sterkt kundefokus kompasset fremover.

Jeg pleier å si at hvis vi ikke tør å mislykkes, vil vi ikke få vite hva vi ikke skal gjøre.

Nye ideer oppstår ofte i interaksjonen med eksisterende kunder. Ofte skapes det unike løsninger ut fra kundens behov. 

– Ut fra den inputen vi får, utvikler vi produktene internt – vi har egne utviklingsteam, men ved behov bruker vi også eksterne konsulenter.

Arbeidsmåten beskriver han som laborientert, smidig og nær markedet. For å sikre at man gjør det riktige for hvert segment samarbeider alle produkteiere tett med en kommersielt ansvarlig produktsjef. Ofte tester de seg frem i liten skala før ideene lanseres og vurderes. 

– Jeg pleier å si at hvis vi ikke tør å mislykkes, vil vi ikke få vite hva vi ikke skal gjøre, sier Johan P. Hellman.

Ny teknologi

Johan følger med på den teknologiske utviklingen med AI og blokkjedeteknologi, men tror det er talestyring som blir viktigst for PostNord på kort sikt. 

– Hvorfor skal man ikke kunne snakke med sin digitale postkasse på samme måte som med assistenten i mobiltelefonen eller en smarthøyttaler? Våre tjenester skal alltid leve opp til kravene som moderne brukere har. 

For å kunne utvide porteføljen henter han inspirasjon fra arrangementer rundt om i verden. Asia og Kina har rekordrask utvikling, men også her i Norden ligger vi langt fremme.  

PostNord utarbeider også egne rapporter og inviterer til seminarer for aktivt å påvirke markedet.

– Men ny teknologi er ikke et mål i seg selv, påpeker Johan P. Hellman. 

Det er ikke nok at løsningene er nye og kule. De må også være bærekraftige og skape verdi for kunden. 

Bedriftskulturen viktig

Som Head of Staff har Elisabeth Wesselson et stort ansvar for å forankre overgangen fra leverandør av fysisk kommunikasjon til digitaliseringspartner hos de ansatte. 

– Alle skal forstå hvor vi er på vei, og hvordan de kan bidra. For det kreves et tydelig lederskap som avspeiles i alt vi gjør. 

I en omstillingsfase er det viktig å identifisere kompetansebehov, utvikle personalet og å identifisere de hullene som oppstår når roller, ansvar og myndighet endres.

Et selskap skal speile samfunnet. Ved å jobbe med mangfold, internt og i vår kommunikasjon til markedet, blir vi relevante og når bedre ut til kundene.

I PostNord Strålfors gjennomføres det årlig en Talent Management-prosess som bl.a. omfatter registrering av kompetanse. 

Den synliggjør den gjeldende situasjonen når det gjelder kompetansen i selskapet, og hva som må forsterkes eller endres. Noen ganger er det nok med foredrag og innsats internt for å øke kunnskapen innen en viss funksjon. 

– Jeg blir inspirert av å jobbe med utvikling, både av selskapet generelt og av medarbeiderne. Det er viktig for meg å sikre at lederne og medarbeiderne er med på reisen og er motiverte. Det gir meg energi!

Økt mangfold står også høyt på dagsordenen.

– Et selskap skal speile samfunnet. Ved å jobbe med mangfold, internt og i vår kommunikasjon til markedet, blir vi relevante og når bedre ut til kundene, sier Elisabeth Wesselson. 

Entreprenørånd

PostNord Strålfors har tidligere vært kjent for å være et selskap med høy grad av entreprenørånd. Tidligere var det viktig at medarbeiderne var kreative og tok initiativ, men dette er ikke like viktig i dag – sikkerhetshensyn har nemlig gjort det avgjørende å følge rutiner og prosesser.  

– Men vi må ikke miste kreativiteten, den må vi beholde når det gjelder utvikling av virksomheten, samarbeidsformer og nye arbeidsmetoder.

Vi har en utrolig positiv bedriftskultur der innstillingen er at alle kan og skal delta. Alle forslag og ideer, uansett hvor i selskapet de kommer fra, verdsettes og vurderes. Vi kan alltid bli bedre!

– Denne innstillingen gjør at vi tiltrekker oss dyktige folk, avslutter Johan P. Hellman.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Abonner på vårt elektroniske nyhetsbrev og holde deg oppdatert på den nyeste kommunikasjon trender og hvordan du kan kommunisere smartere og mer effektivt.