SIM-cards

mobility-and-e-communication-stralfors.jpg

Verdens fremdeles største applikasjon for smarte chipkort er SIM-kortene til våre GSM-telefoner.
Dette var det første kortproduktet Strålfors gikk inn på og selskapet har tatt et stabilt grep på hjemmemarkedet, med leveranser til de store aktørene.

PostNord Strålfors leverte tidlig 3G-produkter og arbeider nå også med nye applikasjonsområder for GSM, så kalt telematikk, hvor kjøretøy, måleutstyr og elektronikk via kortmodulen kommuniserer direkte med sin leverandør. Alt dette for at sluttkunden skal kunne tilbys en bekymringsfri og fullstendig service, uten behov for å gripe inn selv.

PostNord Strålfors har, basert på egen SIM-kortkompetanse og som egen spesialitet, utviklet funksjoner for å kunne skreddersy applikasjoner for individuelle operatører, en fasilitet som kan tilbys også for relativt korte serier og med relativ kort planlegging – time to market!

I slekt med SIM-kort er også CA(conditional access)-kort for set-top-boksene til kabel- og satellitt-TV, også disse er et stort og viktig Strålfors-produkt.

Blant PostNord Strålfors kunder innen området finnes Telenor, NetCom, Telia Sonera og flere MVNO (mobile virtual Network Operators).