EHF/Aksesspunkt

EHF (elektronisk handelsformat) er et strukturert XML-dataformat for utveksling av elektroniske handelsdokumenter i Norge.

B2B_EDI_875x580px.jpg

PostNord Strålfors er aksesspunkt for EHF- og BIS-formater.

EHF er en infrastruktur til PEPPOL, innført av Norge. EHF er den norske standarden for PEPPOLs BIS, som er den europeiske standarden.