”Forstå sosial kommunikasjon – og dele den med andre”

60 prosent av alle nordmenn i alderen 18 til 75 år bruker Facebook daglig.

– Å forstå de sosiale kanalene er nøkkelen til effektiv kommunikasjon, mener Cecilie Staude, høyskolelektor på Handelshøyskolen BI.

KDsmart-oslo14_16213-L.jpg

Cecilie Staude har skrevet en bok om emnet sammen med statsviteren Svein Tore Marthinsen.
– Vi må forstå at vår verden er i ferd med å forandre seg. I Norge har de fleste åtteåringer sin egen mobiltelefon. Hvert tredje barn mellom fem og åtte år har tilgang til eget nettbrett. Det betyr at fremtiden skaper nye muligheter, men også stiller nye krav til hvordan vi kommuniserer med hverandre, sa Svein Tore Marthinsen da han foreleste sammen med Cecilie Staude på Smarter Communication Day i Oslo.

Ulike kanaler for ulike budskap

Kanalene som vi kommuniserer i, blir også stadig flere.
– Sosiale medier er et samlenavn som ofte brukes litt diffust for flere ulike typer digitale kanaler. Men hvis man vil kommunisere effektivt, så kan man ikke pushe ut samme budskap i dem alle, fortsatte Cecilie Staude.
Summa summarum: Å forstå kanalens egenart er avgjørende hvis man vil kommunisere effektivt.

”Sosial kompetanse blir stadig viktigere”

Men fremfor alt. Bruk mulighetene som alle nye kanaler gir.
– Sosiale medier er en måte å møte andre mennesker på og skaffe seg et nettverk som man ellers ikke ville hatt tilgang til. Men også en mulighet til å dele kunnskapen sin med andre, sa Svein Tore Marthinsen.
Han bruker Twitter som et eksempel.
– Retweets er en direkte anerkjennelse av at den kunnskapen man deler, blir verdsatt og også deles av andre. Åpen delekultur og sosial kommunikasjonskompetanse blir stadig viktigere i så vel private som profesjonelle sammenhenger.