Hvor går kunden?

Med endret forbrukeratferd og en rask teknologisk utvikling er det et spørsmål mange søker svaret på. Copenhagen Institute for Futures Studies benytter seg av scenarieplanlegging for å forberede kundene sine på ulike mulige fremtider.

Markedstrender Digital transformasjon Kundeopplevelse

Det er nesten umulig å gå på en teknologikonferanse i 2020 uten at noen talere viser frem en eksponentiell kurve og snakker om disruptive forretningsmodeller. Men går utviklingen virkelig raskere i dag – og har det i så fall gjort det vanskeligere å forutse fremtiden?

– Nei, mener Anne Dencker Bædkel, futurist og rådgiver på Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS).

– Men akkurat nå skjer mye av det man har snakket om de siste 20 årene. For eksempel Internet of Things som har fått gjennomslag nå, men man har snakket om det i 30 år. Derfor virker det som om utviklingen går fortere.

Sammen med et tjuetalls kolleger med spesialområder innen blant annet historie, sosiologi, økonomi, astrofysikk, biokjemi og teologi har Anne Dencker Bædkel som oppgave å tolke samtiden og se hvor den går fremover. Til å hjelpe seg har de også noe de kaller sitt Global scanning network med 40 forskere over hele verden som kommer med mellom tre og fem observasjoner i uken.

– Vi har medarbeidere på alle kontinenter.

Anne Dencker Bædkel og Jeanette Kæseler Mortensen diskuterer instituttets kundemagasin Scenario.
Anne Dencker Bædkel og Jeanette Kæseler Mortensen diskuterer instituttets kundemagasin Scenario. Der skriver CIFS’ medarbeidere og samarbeidspartnere om trender, atferd og forskningsresultater de tror vil påvirke samfunnet i fremtiden.

De beste beslutningene for fremtiden

Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) er en tankesmie som ble startet i 1969 av den danske økonomen og politikeren Thorkil Kristensen. Målet var å hjelpe beslutningstakere med å ta best mulige beslutninger for fremtiden. Bak en beskjeden port på Amaliegade i sentrale København hjelper de multinasjonale selskaper, kommuner og iblant også regjeringer med å handle fremtidssmart.

Vi kan gi et større bilde med omgivelsesscenarioer og input fra ting som skjer i andre bransjer.

Virksomheten eies av medlemmene og er ikke knyttet til noen bestemte spørsmål eller politiske retninger.

– Det er noe kundene setter pris på med oss, det finnes ikke så mange andre tankesmier som er upolitiske og non-profit, forteller Anne.

Nå har den fremtiden kommet som man har snakket om i 30 år, sier Anne Dencker Bædkel.
Nå har den fremtiden kommet som man har snakket om i 30 år, sier Anne Dencker Bædkel.

Gir et større bilde

Hun er ofte ute og holder inspirasjonsforedrag der hun snakker om aktuelle temaer, men kan også lede endringsrettede scenarieprosesser som pågår i opptil to år. En av fordelene med dette er muligheten til å zoome ut og se hvordan ens virksomhet passer inn i et litt bredere perspektiv.

– Vi kan gi et større bilde med omgivelsesscenarioer og input fra ting som skjer i andre bransjer.

Et eksempel på dette er danske PFA Pension, som med hjelp fra CIFS utarbeidet rapporten Det gode liv i den 3. alder – Danmark frem mod 2040 som fikk stor oppmerksomhet i media. Danmarks befolkning blir som i resten av Europa eldre og eldre. Vi vet allerede i dag at en fjerdedel av danskene vil være over 65 år i 2040. Det betyr at politikerne må ta stilling til spørsmål som hvor god helse borgerne har rett til, og hvem som skal betale.

Rapporten skisserer deretter fire mulige fremtider ut fra relaterte megatrender som digitalisering og globalisering.

Gjennomslag tar tid

Både smarttelefonen og steinøksen er tekniske innretninger som har ført den menneskelige utviklingen fremover.
Både smarttelefonen og steinøksen er tekniske innretninger som har ført den menneskelige utviklingen fremover.
Disrupsjon kan aldri forutses, men mye annet kan, mener Anne. Og selv om den nye teknologien oppstår raskt, tar det ofte litt tid før den slår igjennom. I år er det 12 år siden Apple lanserte sin første iPhone, men det er først i de senere år at smarte mobiler har fått fullt gjennomslag i samfunnet og ført til at vi håndterer dem på en ny måte.

Som eksempel peker hun på mobiltelefonene vi begge har liggende på bordet. Etikken rundt hvordan vi håndterer telefonen har forandret seg. I dag er det OK å ha den på bordet under et møte. Tidligere ville det vært svært uhøflig.

Det er ingen tvil om at digitalisering er en megatrend. Den vokser overalt. Iblant er det lettere for kommersielle aktører å få gehør for nye ideer enn når det oppleves som et initiativ som kommer ovenfra, for eksempel fra en myndighet.

– Men spørsmålet er hvordan man skal gjøre det, ikke om det skal gjøres, sier Anne Dencker Bædkel.

Mer fra Content Hub

Vor-tids-megatrends_16-9_NY.jpg

Vår tids megatrender

For å kunne skape en solid og vellykket strategi- eller scenarieprosess er det ifølge CIFS nødvendig at organisasjoner identifiserer megatrendene som kommer til å påvirke dem, og forbereder seg på effektene de kan få for virksomheten. CIFS regner følgende 14 strømninger i samfunnet som vår tids megatrender.

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Hvordan skaper du lønnsomme kunderelasjoner? Hva er de nyeste trendene, og hvilke kommunikasjonskanaler er mest effektive? Abonner på nyhetsbrevet vårt og få med deg spennende artikler og intervjuer med fokus på det siste innenfor kundekommunikasjon.

Abonner