3D-print_3-1.jpg
Teknologier 3D print

På denne måten kan 3D-printing forandre verdenshandelen

Kommer 3D-printere til å erstatte tradisjonelle produksjonsmetoder og ta knekken på den internasjonale handelen? Eller ser vi et teknologisk skifte som heller kan lede til oppsving i handelen? Dette råder det uenighet om blant ekspertene.

Produksjon innenfor landets grenser

Fortløpende produksjon gir produsentene og selgerne fordeler i form av minsket lagring, mindre transport og man slipper risikoen ved å betale penger for produkter som venter på å bli solgt. En utvikling ved at produksjonen flyttes nærmere konsumentene og man kan kan spare seg for kostnaden ved å bruke internasjonale underleverandører. For knapt tre år siden publiserte det globale finansinstituttet ING en rapport som viste til at de økende 3D-utskriftene kunne utslette nesten en fjerdedel av den grenseoverskridende handelen innen 2060.

I en verden der proteksjonisme blir stadig mer utbredt, forsøker Storbritannia nå å komme på rett kjøl etter Brexit. Planen er blant annet å gjøre seg mindre avhengig av import, ved å produsere mer innenfor landets grenser. Det som skulle gjøre dette mulig er den nye teknikken. «Storbritannia har stor tro på 3D-printere,» forklarer den britiske BBC-journalisten Andrew Neil nylig.

Å produsere en protese til noen som har amputert armen sin på en tradisjonell måte kan ta flere uker kontra noen dager ved å skrive ut en identisk kopi.

Andrew er dog ikke like overbevist om at revolusjonen innen handel er like nærme. I en artikkel som ble publisert på World Economic Forum, mener forfatterne Wolfgang Lehmache og Martin Schwemmer at man må se på mer enn bare distribusjonskjedene. Evnen til å håndtere kompleksitet og forandringer er begrenset, mener de. Man må også ta hensyn til en rekke andre faktorer, som skatter, lisenser, tilgangen på kompetent personell, kostnader for mark og energi.

Ikke minst må man også se på lønnsomheten. Det er fortsatt dyrt å 3D-printe varer i større volum.

Axel Nordin, lektor på Lunds universitet Axel Nordin, Lektor på Lunds universitet.– Om man skal produsere det på en annen måte enn med 3D, er det mest sannsynlig billigere. Innsprøyting og støping er fortsatt mest effektivt.

Det sier Axel Nordin, Lektor på Lunds universitet som jobber med maskinteknikk og teknisk design på Lunds tekniske høyskole. Han ser ikke at verdenshandelen kommer til å bli påvirket i større grad de neste ti årene.

– Ikke på et generelt nivå, men derimot innenfor visse smale bransjer – og dét har det allerede gjort.

Individuelt tilpasset

Noen av fordelene med 3D-print i dag er det å kunne skrive ut komplekse komponenter som tradisjonelle metoder ikke kan. En annen mulighet er det å kunne gjøre individuelt tilpassede produkter, som for eksempel proteser .

– Å produsere en protese til noen som har amputert armen sin på en tradisjonell måte kan ta flere uker kontra noen dager ved å skrive ut en identisk kopi, sier Axel Nordin.

3D-print av protes
Additiv produksjon innebærer at produktet vokser frem lagvis ut ifra en tredimensjonal datamodell.

Selv høreapparater er et slikt skreddersydd produkt, der produksjonen mer eller mindre helt har gått til 3D-printing. En undersøkelse fra Verdensbanken, som fokuserer nettopp på handelen med 3D-printede høreapparater, peker på at teknologisk forandring historisk sett har ledet til økt produksjon, tilvekst og mer handel. Studien er en av de første som undersøker de faktiske effektene av 3D-printing på verdenshandelen og den viser også at den nye produksjonsmetoden ikke har ført til at høreapparater sendt mellom land har stoppet – derimot steg etterspørselen, og den globale handelen økte.

Forskere mener at det kommer av at høreapparater er lette (vekt) og enkle å transportere. Sammenligner man høreapparater med 35 andre produkter viser det seg at jo tyngre produktet er, desto lavere er handelen. Store produkter er derfor mer interessant å 3D-printe nærmere konsumentene, ressonerer forskerne.

For noen år siden begynte Adidas å 3D-printe sportssko i Tyskland for å raskere nå ut til kundene sine. 

En annen bidragende faktor til økt handel er at produksjonsomstillingen er relativt dyr. Investeringer trenger spesialisert kompetanse. Land som tok i bruk teknikken tidlig, som Danmark, Sveits og Singapore, står for mesteparten av eksporten. Kina, Mexico og Vietnam har også begynt å ta markedsandeler.

3D-printing brukes i dag mest når det trengs enkelte eller noen få eksemplarer. Axel Nordin løfter også fram muligheten ved å printe kortere serier – og å gjøre det fort. Det kan dreie seg om produkter som skal testes på ett marked, kanskje 10.000 til 50.000 eksemplarer, før man setter i gang en større produksjon.

Hurtigfabrikk i Tyskland

For noen år siden begynte Adidas å 3D-printe sportssko i Tyskland for å raskere nå ut til kundene sine. Detaljhandelen kunne bestille direkte fra utsalget sitt og få levert kun det som var nødvendig. Ledetidene minsket med 66% i snitt. Åpningen av den tyske «hurtigfabrikken» førte ikke til at Adidas flyttet produksjonen sin fra land i Asia, men de 3D-printede skoene komplementerte for å kunne produsere raske serier og tilgodese raske behov nær kundene.

3D-printing sko
3D-printing kan gi kunden større mulighet til å selv forme sin egen vare.

Trenden at kunden selv skal kunne utforme sitt individuelle produkt blir tydeligere og tydeligere. Axel Nordin merker at mange store bedrifter føler seg presset av utviklingen og de prøver så langt som mulig å tilby ulike tilvalg, eksempelvis treslag på panelet i bilen, navigasjonssystem, stereo osv. Her kan 3D-print ha en viktig rolle. Han nevner briller og smykker som mulige områder der 3D-print kan slå igjennom på en bredere front.

Enda viktigere for bedrifter sin del, tror han blir å skaffe rett kompetanse. Produksjonsutvikleren som kan utnytte den nye teknikken, kommer til å ha en stor konkurransefordel - den som forstår at kompleksitet ikke koster mer å produsere.

– De gamle reglene som sier at jo enklere geometrien er desto billigere er produksjon, gjelder ikke lenger, sier Axel Nordin.

Inspirasjon og fordypning

Tomas-Lundstrom_16-9.jpg

Alle som produserer noe fysisk vil bli påvirket

Tomas Lundström, Head of 3D på PostNord Strålfors, svarer på 7 spørsmål om utviklingen innen 3D-printing og hvordan bedrifter og bransjer kan håndtere utfordringer og muligheter.

Prototal-visir_16-9.jpg

PostNord Strålfors 3D-printer beskyttelsesutstyr til helsevesenet

PostNord Strålfors 3D-printer beskyttelsesvisirer til kunder i helsevesenet og tilsvarende områder. Flere kunder viste rask interesse, og nå printes det visirer på produksjonsanlegget i Rosersberg.

3D-print_16-9.jpg

Revolusjon i flere dimensjoner

3D-print skaper forretningsmuligheter på en rekke forskjellige områder. Som lege kan du planlegge en operasjon med utskrevne røntgenbilder, og som oppfinner kan du raskt lage prototyper. – Det er bare fantasien som setter grenser, sier 3D-ekspert Tomas Lundström.

3D-Solutions_Hero-ny_3-1.jpg

Lag hva som helst

3D-printing er mye raskere og rimeligere enn tradisjonelle produksjonsmetoder, f.eks. formstøping. Nå er det plutselig økonomisk mulig å lage bare ett eksemplar av et produkt.

Les mer om våre 3D Solutuions