Fremtidens finansielle motorveinett

Like enkelt som å sende en SMS. Dette er P27-samarbeidets visjon for betaling over landegrensene. Det felles nordiske samarbeidet står bak utviklingen av en ny, nordisk betalingsinfrastruktur som vil styrke handelen mellom de nordiske landene.


Tim Wolff Jacobsen, senior Vice President, leder for betalinger i Danske Bank og Danske Banks representant i P27 Nordic Payments.

Seks nordiske banker, Nordea, Handelsbanken, SEB, OP Financial Group, Swedbank og Danske Bank, har gått sammen om å utvikle en ny nordisk betalingsinfrastruktur. Målet er å gjøre det enklere, raskere og sikrere å foreta og administrere betalinger over landegrensene i Norden. P i P27 står for Payment og 27 er det totale antallet innbyggere i Norden. En betalingsløsning for 27 millioner mennesker.

Hvor langt er prosjektet, hva er fordelene, hva trenger du som selskap å være klar over, og hvilke muligheter skaper P27 på sikt? Vi har spurt Tim Wolff Jacobsen som er senior Vice President, leder for betalinger i Danske Bank og Danske Banks representant i P27 Nordic Payments.

«Med en effektiv betalingsinfrastruktur støtter vi handel over landegrensene. Ved å bryte ned barrierer som de ulike infrastrukturene gir, kan vi øke handelen mellom de nordiske landene.»

For tung administrativ byrde

Bedrifter som for tiden handler over landegrensene i Norden er underlagt en administrativ byrde, som ikke burde være nødvendig. Dette er blant annet en del av årsaken til samarbeidet om en enhetlig betalingsinfrastruktur.

«Vi har en sterk tradisjon i Norden for å samarbeide, men på betalingssiden henger vi etter. Både formater og krav varierer fra land til land, så vi snakker om opptil ni forskjellige systemer som må håndteres og som skaper mye kompleksitet mellom banker, nasjonale banker, andre betalingsleverandører og kunder. Det er en urimelig byrde for selskaper å måtte navigere. Vi endrer det nå med P27», forklarer Tim Wolff Jacobsen.

Effektiv betalingsinfrastruktur

Spesielt vil P27 støtte en strømlinjeformet fakturerings- og betalingsprosess. Avstemming av transaksjoner blir mye lettere, og overføringer kan skje mye raskere. Tim Wolff Jacobsen sammenligner arbeidet med etableringen av et motorveinett som sikrer sammenheng over deler av landet.

«Med en effektiv betalingsinfrastruktur støtter vi handel over landegrensene. Ved å bryte ned barrierer som de ulike infrastrukturene gir, kan vi øke handelen mellom de nordiske landene. Denne moderniseringen og forenklingen kommer selskaper til gode, men det er også veldig nødvendig for oss som banksektor å fortsette å være relevant for våre kunder», forklarer Tim Wolff Jacobsen.

Det første trinnet er en enklere hverdag

Mer spesifikt vil bedrifter føle endringene i form av en enklere og enklere hverdag. I tillegg til å være mindre komplisert fordi det bare er én standard (ISO 20022), gir løsningen også en bedre mulighet til å legge til referanser og muligheten til å foreta umiddelbare innbetalinger i forskjellige valutaer, noe som vil gjøre betalingsprosesser mer strømlinjeformede og enklere å automatisere for selskaper.

Det er viktig at alle er involvert

De ledende bankene i Norden har påtatt seg arbeidet med å etablere infrastrukturen, men alle bankene vil kunne bruke den, og det er viktig å få alle involvert.

«Først når alle er med på P27-løsningen kan vi slå av de gamle løsningene. Vi starter lokomotivet, men vi bør helst ha alle involvert, så vi er flere om å løfte oppgaven og foreta de nødvendige investeringene, samt å sikre at alle kunder drar nytte av forenklingen. Norge har akkurat nå valgt å stå utenfor samarbeidet, men vi håper de blir med. Inntil da må du holde den nåværende norske infrastrukturen i gang», forklarer Tim Wolff Jacobsen.

Når infrastrukturen er på plass og de grunnleggende prosessene rundt transaksjoner er optimalisert, ligger P27-infrastrukturen derimot som et solid fundament under innovative løsninger.

«P27-infrastrukturen vil endre måten vi tenker på betaling. Betaling blir usynlig og foregår automatisk. Bankene vil tenke i form av nye betalingsløsninger på toppen av infrastrukturen.»

Stiftelse for innovative løsninger i fremtiden

Lånebiler, som selv fastsettes basert på forbruk, tog og busser som automatisk registrerer passasjerers reise eller lignende enkle betalingsscenarier. Mulighetene for å koble Internet of Things (IoT) med umiddelbare betalinger åpner for dynamisk støtte for delingsøkonomi og forbruksbasert oppgjør, som får stadig mer terreng. Vi eier mindre og betaler mer i forhold til forbruk.

«P27-infrastrukturen vil endre måten vi tenker på betaling. Betaling blir usynlig og foregår automatisk. Bankene vil tenke i form av nye betalingsløsninger på toppen av infrastrukturen. Samtidig vil vi se at bedriftene tenker enda mer på betaling i kundereisen, og lettere kan skalere sine løsninger og produkter over hele Norden. Betaling blir en integrert del av den samlede opplevelsen for kunden, som lett kan bli en konkurranseparameter i helhetsbildet», sier Tim Wolff Jacobsen.

Når er P27 en realitet?

I henhold til planen vil de første transaksjonene finne sted i løpet av våren 2022. Dette vil bli fulgt av en migreringsplan som varer til slutten av 2023. Imidlertid vil reguleringer innen betalingsområdet ha stor innvirkning på prosjektprosessen og kan påvirke tidsplanen.

Hvordan forberede deg på P27

P27 vil bruke ett standardformat i fremtiden: ISO20022 XML. Hvis du ikke allerede bruker XML, er det lurt å konsultere din ERP-leverandør eller IT-avdeling om viktigheten av å bytte til XML-format. Hvis du allerede bruker XML, er ikke oppgaven like stor, men kanskje løsningen din må tilpasses de nye betalingsproduktene.

Du kan følge utviklingen fortløpende via P27-samarbeidets nettsider og på Danske Banks nettsider.

Mattias-Noren_Round_480x480.jpg
Mattias Norén
Head of Strategy and Business Development, PostNord Strålfors

«For å skape sammenhengende løsninger for våre kunder, jobber vi i PostNord Strålfors allerede i dag strategisk med de ulike betalings- og faktureringsinfrastrukturene. P27s visjon betyr at det i fremtiden vil være mye enklere og skaper forutsetninger for bedre brukeropplevelser for både våre kunder og forbrukere, noe vi opplever som veldig positive.»

Det er lett å komme i gang!
Med PostNord Strålfors' Payment Management kommer du raskt i gang. Med oss får du alt på ett sted, i og med at vi samarbeider med alle store aktører på det nordiske markedet. Kontakt våre eksperter, så finner vi i fellesskap de betalingsløsningene som passer best for din bedrift.

Kontakt oss

Våre betalingsløsninger

Betale med Digipost

Betaling med Digipost

Du trenger ikke å bruke tid på administrasjon av utsendelser til digitale postkasser. Med den digitale postkassen Digipost havner alle utsendelser på riktig sted.

Betaling med e-Boks. Hvordan fjerne risiko for feilbetalingrer?

Betaling med e-Boks

e-Boks betaling fjerner risikoen for feilbetalinger. Du får færre forsinkete innbetalinger og styrket kontantstrøm når betaling av fakturaer blir enklere.

Betalingslosninger-ideella-org_16-9_2.jpg

Betalingsløsninger for ideelle organisasjoner

Nå giverne i den betalingskanalen de ønsker. Tilpasset kommunikasjon gir bedre brukeropplevelse og dermed mer fornøyde givere og medlemmer.

Inkassodokumenter-til-Nettbank_16-9.jpg

Forenklede prosesser for distribusjon av betalingsdokumenter

PostNord Strålfors ønsker å stå i spissen i den digitale utviklingen sammen med kundene våre. Nå har vi løsningen for inkassodokumenter til nettbanken på plass.

Mobilfaktura-16-9.jpg

Mobilfaktura

Mobilfaktura-tjenesten sender kundene SMS med lenke til landingsside. Her kan de velge betalingskanal selv. SMS-er utløser rask betaling.

paper-invoice-puff-16-9.jpg

Papirfaktura

Papirfaktura er en løsning som er enkel å tilpasse målgruppen. Papirfakturaer er en trygg kanal for mange kunder og lett å legge til i digitale utkanaler.

Vipps_16-9.jpg

Vipps

Vipps er den ledende betalingstjenesten i Norge og gjør det enkelt å få betaling i mange forskjellige situasjoner som ved donasjoner, hjemlevering, messer og arrangementer hvor varer og tjenester overleveres direkte. Med Vipps kan kundene dine betale med bare ett tastetrykk.