Nye ISO 27001-sertifiseringer garanterer pålitelige sikkerhetsprosedyrer

Markedstrender Sikkerhet & personvern

Risikoene forbundet med cybersikkerhet og datainnbrudd har økt de siste årene, og organisasjoner må i stadig større grad vise at deres informasjonssikkerhet og håndtering av personopplysninger er tilstrekkelig. ISO 27001-sertifiseringen viser at en organisasjon har identifisert risikoer og truffet forebyggende tiltak for å beskytte informasjonen mot brudd på informasjonssikkerheten.

I 2020 fikk PostNord Strålfors ISO 27001-sertifisering for to områder med ekstra høye krav til sikkerhet – data- og distribusjonssenteret i Ljungby i Sverige og hele Input Management-avdelingen i Danmark.

ISO/IEC 27001-sertifiseringen er selve referansen for all IT-sikkerhet. Standarden sikrer prosesstyring, risikostyring og oversikt – dette er viktige parametre for å garantere IT-sikkerheten for kundene våre.

ISO 27001-sertifiseringen viser at en organisasjon har identifisert risikoer og truffet forebyggende tiltak for å beskytte informasjonen mot brudd på informasjonssikkerheten.

Sikkerhetskultur i PostNord Strålfors

Åke Andersson, 
informationssäkerhetschef på PostNord Strålfors.Åke Andersson, informationssäkerhetschef på PostNord Strålfors.— PostNord Strålfors’ IT-sikkerhet er basert på sikre systemer og prosesser, men også på opplæring og bevissthet hos alle ansatte, sier Åke Andersson, informasjonssikkerhetssjef i PostNord Strålfors.

PostNord Strålfors bruker sikkerhetskontrollene fra ISO 27001-standarden som utgangspunkt for å tilby kundene sikre tjenester. Disse er en integrert del av organisasjonens prosess og overordnede ledelsesstruktur og har som formål å håndtere informasjonssikkerhetsrisikoer på en systematisk måte.

Ledelsessystemet omfatter bl.a. endringer av informasjonsmiljøet, informasjonshåndtering, leverandørstyring og HR-prosessen for å sikre at CIA-triaden, dvs. konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, opprettholdes på egnet måte.

PostNord Strålfors har opprettet, innført og kommer til å opprettholde og kontinuerlig forbedre styringssystemet for informasjonssikkerhet (ISMS) i samsvar med kravene i ISO/IEC 27001:2013.

Med PostNord Strålfors som leverandør og partner er du derfor garantert et høyt informasjons- og IT-sikkerhetsnivå. Med sikrede løsninger og plattformer kan vi beskytte kundenes data og prosesser.

Se alle PostNord Strålfors' sertifiseringer.

PostNord Strålfors’ styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS – Information Security Management System)

PostNord Strålfors’ ISMS følger en interaktiv syklus for planlegging, implementering, overvåking og forbedring av vår informasjons- og IT-sikkerhet.

Med utgangspunkt i ISMS treffes det beslutninger og foretas vurderinger basert på risikoanalyser.

Arbeidet med informasjonssikkerhet skjer innenfor rammene av ISMS med utgangspunkt i driftsrelaterte risikoer, sikkerhetsrisikoer og lovfestede krav.

Risikostyring identifiserer risikoene knyttet til integritet, sporbarhet, tap av konfidensialitet, integritet og tilgang til informasjon innenfor rammen av ISMS.

Informasjonssikkerheten i PostNord Strålfors omfatter følgende områder:

 • Sikker utvikling – en forutsetning for å bygge sikre tjenester, arkitekturer, applikasjoner og systemer.
 • Støtteprosesser – PostNord Strålfors arbeider i henhold til ITIL-rammeverket (Information Technology Infrastructure Library). Alle våre IT-prosesser er basert på dette rammeverket.
 • Personalsikkerhet – ved hjelp av onboarding- og offboarding-prosesser og fortløpende og obligatorisk opplæring om sikkerhet, informasjonssikkerhet og GDPR.
 • Tilgangsstyring – tilgang til informasjonsressurser, IT-fasiliteter (IT-utstyr, -applikasjoner, -prosedyrer, -rom) og nettverkstjenester (ressurser) er begrenset til registrerte brukere eller applikasjoner.
 • Kryptografisk sikkerhet – kryptografiske algoritmer og protokoller implementeres i PostNord Strålfors’ løsning.
 • Fysisk sikkerhet – for å hindre uautorisert tilgang til lokaler, utstyr og ressurser og for å beskytte personale og eiendom mot fysiske forhold og hendelser som kan forårsake alvorlige tap eller skader.
 • Driftssikkerhet – driftsrutiner på plass.
 • Inntrengings- og sårbarhetstesting – det utføres en ekstern inntrengingstest årlig av et eksternt selskap, og hver måned gjennomføres det en ekstern og intern sårbarhetsskanning.
 • Risikostyring – risikostyringsprosedyren gjør det mulig å eskalere risikoene fra drift til den øverste ledelsen.
 • Personvernforordningen (GDPR) – for å kunne følge og oppfylle kravene i forordningen har PostNord Strålfors ansatt et personvernombud (DPO).
 • Kommunikasjonssikkerhet – PostNord Strålfors sikrer at informasjon og tjenester i PostNord Strålfors’ nettverk beskyttes mot uautorisert tilgang.
 • Business Continuity Plan (BCP) – kontinuitetsplanen, som bl.a. inneholder en katastrofeberedskapsplan (DRP), håndterer kontinuiteten i virksomhetskritiske prosesser, komponenter og ressurser og beskriver hvordan eventuelle forstyrrende hendelser skal håndteres.

Inspirasjon og fordypning

New-payment-patterns_Photo_16-9.jpg

Fra kontantløs betaling til kontaktløs – slik endret betalingsmønsteret i Norden seg

Kommer du fremdeles til å bære rundt på en lommebok om fem år? Antagelig ikke. Digital teknologi åpner for ny kontaktløs betaling som integreres bedre i kjøpsopplevelsen.

eArchive_16-9.jpg

eArkiv gir sikrere lagring av data

Har du laget et prosjekt som skal forandre verden? Eller trenger du bare å få bedre oversikt over fakturaene dine. Med eArkiv passer vi på at bedriften din sine viktigste dokumenter alltid lagres på en sikker måte.

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Hvordan skaper du lønnsomme kunderelasjoner? Hva er de nyeste trendene, og hvilke kommunikasjonskanaler er mest effektive? Abonner på nyhetsbrevet vårt og få med deg spennende artikler og intervjuer med fokus på det siste innenfor kundekommunikasjon.

Abonner