Markedstrender Bærekraft

«Se mulighetene ved å ligge i forkant»

Å digitalisere med miljøet i fokus gjør det mulig for bedrifter å oppnå store konkurransefortrinn. Det mener Johan Falk, grunnlegger av og leder for Exponential Roadmap Initiative.

Johan-Falk_16-9.jpg

På klimamøtet i New York i 2019 lanserte en internasjonal gruppe bestående av innovatører, forskere, bedrifter og ikke-statlige organisasjoner rapporten  Exponential Roadmap. Den inneholder 36 løsninger for å redusere utslippene av klimagasser med 50 prosent på ti år. Oppfølgeren 1.5°C Business Playbook er en håndfast veiledning som skal hjelpe bedrifter med å legge om kursen.

– Ut fra et vitenskapelig perspektiv må vi halvere utslippene hvert tiende år, samtidig som vi skalerer opp karbonsluk som skog, jord og våtmark sammen med ny teknologi for å suge opp CO2 fra atmosfæren, sier Johan Falk, leder for Exponential Roadmap Initiative.

Rapporten inneholder løsninger for alle sektorer, men de må skje parallelt og skaleres opp eksponentielt samtidig som de fossile løsningene fases ut.

– Det er både håp og muligheter, sier Johan Falk.

Det må til for å takle klimakrisen. Digitalisering kan bidra med en utslippsreduksjon på mellom 15 og 30 prosent.

Digitalisering en nøkkelfaktor

Bedrifter som satser på ressurseffektive løsninger tilpasset 1,5-gradersmålet, har gode forutsetninger for å bli markedsledere. I rapporten løftes digitalisering frem som en av nøkkelfaktorene for å nå klimamålene – hele porteføljen av digital innovasjon fra kunstig intelligens (AI) til 5G trengs.

Digitalisering kan ifølge forskning bidra med en utslippsreduksjon på mellom 15 og 30 prosent de nærmeste ti årene.

– Det er selvfølgelig ikke nok, men nødvendig for å takle klimakrisen. Men samtidig må digitale bedrifter ha et tydelig klimakompass for ikke å akselerere den globale oppvarmingen.  

Smartere bruk av felles ressurser, økt fleksibilitet og bedre målbarhet er noen områder som digitaliseringen kan bidra til. Men den åpner også for en dematerialisering fra fysisk til digitalt.

Endringen i måten vi forbruker musikk på – fra CD-plater til strømmetjenester – er eksempler som de fleste kan relatere til. Det samme gjelder elektronisk kontra fysisk kommunikasjon, der digitalisering fører til redusert forbruk av papir og dermed skog.

– Vi har kommet relativt langt, men det er mulig å komme enda lenger.

Exponential roadmap

Rapporten Exponential Roadmap inneholder 36 løsninger for å redusere utslippene av klimagasser med 50 prosent på ti år.
Les mer og last ned rapporten

1.5°C Business Playbook

1.5°C Business Playbook er en håndfast veiledning som skal hjelpe bedrifter med å legge om kursen til en mer bærekraftig virksomhet.
Les mer og last ned veiledningen

Forbrukerkrav og lovgivning

– Jeg er overbevist om at digitaliseringen påvirker mulighetene for å konkurrere og forbli på markedet. Det samme gjelder klimaomstillingen. Man må bygge omstillingen inn i virksomheten og sørge for å være i tråd med 1,5-gradersmålet.

Allerede i dag opplever vi påtrykk, både gjennom lovgivning og via økte krav fra forbrukerne. Digitalisering blir en måte bedrifter kan nå målene på.

Interessen for å slutte seg til Exponential Roadmap og indirekte til FNs Race To Zero-kampanje har vært stor.

– Men vi stiller høye krav for å kunne bli partner. Man må fastsette mål for bedriften og hele verdikjeden, integrere klimaet i virksomhetens strategi og bidra til omstillingen i samfunnet. 
 
– Det skjer et enormt skifte på alle fronter, og jeg vil gjerne oppfordre bedrifter til å se mulighetene ved å ligge i forkant, ikke minst her i Norden hvor vi har et lite forsprang når det gjelder det digitale, sier Johan Falk.

Inspirasjon og fordypning

Digitalization-and-environmental-impact_16-9.jpg

Slik kan digitalisering redusere bedriftens miljøpåvirkning

Visste du at 100 000 papirfakturaer kan tilsvare 14 600 kilometer bilkjøring eller en tur-retur-reise til Thailand? Ved å digitalisere mer kan du bidra til en grønnere planet. Vi forklarer hvorfor.

Digitalisera-for-miljon_16-9_3-2.jpg

Digitaliser for miljøet

For bedrifter og organisasjoner som vil redusere sin miljøpåvirkning, kan digitalisering av kundekommunikasjonen være en viktig brikke i puslespillet – hvis det gjøres strategisk og på riktig måte.

Sustainability_16-9.jpg

Bærekraftig virksomhet

Vi i PostNord Strålfors bryr oss. Å integrere bærekraftsaspekter i hele virksomheten er bra for kundene, medarbeiderne, eierne og samfunnet.

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Hvordan skaper du lønnsomme kunderelasjoner? Hva er de nyeste trendene, og hvilke kommunikasjonskanaler er mest effektive? Abonner på nyhetsbrevet vårt og få med deg spennende artikler og intervjuer med fokus på det siste innenfor kundekommunikasjon.

Abonner