Slik kan digitalisering redusere bedriftens miljøpåvirkning

Visste du at 100 000 papirfakturaer kan tilsvare 14 600 kilometer bilkjøring eller en tur-retur-reise til Thailand? Ved å digitalisere mer kan du bidra til en grønnere planet. Vi forklarer hvorfor.

Markedstrender Bærekraft
Johan Falk, grundare och ledare av Exponential Roadmap Initiative

«Se mulighetene ved å ligge i forkant»

 

Digitalisering er en av nøkkelfaktorene for å nå klimamålene og kan ifølge forskning bidra med en utslippsreduksjon på mellom 15 og 30 prosent de nærmeste ti årene.

– Det er selvfølgelig ikke nok, men nødvendig for å takle klimakrisen. Men samtidig må digitale bedrifter ha et tydelig klimakompass for ikke å akselerere den globale oppvarmingen, sier Johan Falk, grunnlegger av og leder for Exponential Roadmap Initiative.

Områder der digitalisering kan bidra, er blant annet smartere bruk av felles ressurser, økt fleksibilitet og bedre målbarhet.

Redusert forbruk

Men digitale løsninger åpner også for en dematerialisering fra fysisk til digitalt. 
Endringen i måten vi forbruker musikk på – fra CD-plater til strømmetjenester – er eksempler som de fleste kan relatere til. Det samme gjelder elektronisk kontra fysisk kommunikasjon, der digitalisering fører til redusert forbruk av papir og dermed skog.

Les hele intervjuet med Johan Falk

Tydlig bærekraftstrend hos mange bedrifter

Nordea sparar miljön genom digitalisering
 

Nordea og Eon sparer miljøet gjennom digitalisering

For større bedrifter er det tydelige krav om at det skal utarbeides en årlig bærekraftsrapport. Bærekraftkriteriene som det skal redegjøres for, er blant annet hvordan det arbeides med spørsmål som gjelder miljø, sosiale forhold, personale, respekt for menneskerettighetene og bekjemping av korrupsjon.

Et eksempel er Nordea, som startet Paperless Banking Program allerede i 2015 med det formål å erstatte fysisk kommunikasjon med digitale løsninger. I 2019 rapporterte de at de takket være digitalisering hadde spart 4028 trær, redusert CO2-utslippene med 1000 tonn og spart 176 millioner liter vann.

Nordeas bærekraftsrapport

Samme år rapporterte energiselskapet Eon at elektroniske signaturer på kontrakter er en annen måte å redusere papirforbruket på. Ved å unngå papireksemplarer og gjøre lagringen av dokumenter digital kunne selskapet spare 75 000 sider papir i 2019.

Eons bærekraftsrapport 2020

En e-boks-time

Den digitale postkassen e-Boks, der PostNord er en partner, har siden starten i 2001 arbeidet konsekvent med bærekraftige digitale løsninger. Selskapet har i dag virksomhet over hele Europa med mer enn 21 millioner brukere. Ifølge e-Boks’ egen bærekraftsrapport sparer de 1 tonn papir og 1999 kilo CO2 hver time!

«Dette reduserer vårt klimaavtrykk»

Ikano Bank har også investert i digitalisering i lengre tid, og omnikanal-løsningen som PostNord Strålfors har levert, sparer både tid og penger for selskapets virksomhet i hele Norden – og støtter samtidig bærekraftsarbeidet.

Stefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank ABStefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank AB– Digitalisering skaper nye muligheter og hjelper oss med å bli mer effektive og å øke vår service overfor kunden samtidig som det reduserer vår klimapåvirkning, sier Stefan Karlsson, Sustainability Project Manager i Ikano Bank AB.

Det finnes en rekke aspekter ved digitalisering i tillegg til reduserte papirvolumer i utsendelsene. Ikano Bank ser blant annet at de kan oppnå ytterligere besparelser i form av plass i arkiveringsprosessen når de går fra fysisk til digital lagring.

– Med tiden kommer vi også til å kunne identifisere dokumenter lettere og mer effektivt enn tidligere. Informasjon som vi normalt sender ut i fysisk form, kan nå på en enklere måte gjøres tilgjengelig i våre digitale kanaler når kunden trenger informasjonen, sier Stefan Karlsson.

Ikano Bank har samlet inn basisdata, for eksempel vann-, energi-, varme-/kulde-, og papirforbruk, fra 2018 og fremover.

– Vi bruker dataene for å forstå og for å prioritere riktig fremover, sier Stefan Karlsson. Vi har for eksempel redusert vårt interne papirforbruk med 7,1 tonn fra 2018 og frem til 2020, sier Stefan Karlsson.


Fler kunder som har Strålfors som digital partner:

Digitalize for the environment

Veien til miljøstrategisk digitalisering

 

Digitalisering kan som sagt være et verktøy som gjør det mulig å redusere miljøpåvirkningen og å nå miljømålene både lokalt, nasjonalt og globalt. Det har forskerne Mattias Höjer og Tina Ringeson merket seg, og de har i veiledningen Digitalize for the environment listet opp hva man bør tenke på for å sikre at digitalisering også fremmer bærekraftsarbeidet.  Veiledningen er utgitt av den svenske Kungliga Tekniska Högskolans avdeling for Sustainable Communications, og den gir kunnskap om hvor og hvordan du kan lete etter digitale løsninger på konkrete miljøproblemer, samt oppmuntrer alle som arbeider med digital utvikling, til å ha fokus på miljøutfordringer.
 
Les mer om miljøstrategisk digitalisering
 
Og nå er du selvfølgelig nysgjerrig på flyreiser og papirfakturaer som vi startet med å fortelle om. Det er interesseorganisasjonen NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer), der PostNord Strålfors også er medlem, som har en grønn indeks på sitt nettsted. Det illustrerer hvor stor forskjell det kan være når det gjelder papirbaserte og elektroniske fakturaers miljøpåvirkning. Illustrasjonen bygger blant annet på forskningsrapporten Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden.

Kundene etterspør digitale løsninger

Andreas Schei, Head Of Business Development i PostNord Strålfors AS
 

– Vi ser en stor forskjell blant kundene våre. En del har kommet langt på digitaliseringsreisen, som Ikano Bank, mens andre har et godt stykke igjen. Det er ikke svart eller hvitt, sier Andreas Schei, Head Of Business Development i PostNord Strålfors.

– Det betyr at vi må hjelpe kundene der de er – ut fra de behovene de har. Alle kunder har forskjellige utfordringer, men felles for alle de vi arbeider med, er at vi alltid har en dialog basert på customer experience og kundereisen. Det er der arbeidet med digitalisering starter, sier Andreas Schei.

Å digitalisere deler av virksomheten er en satsing på en mer bærekraftig virksomhet, mener Andreas Schei.

– Vi hører ofte av kundene våre at forbrukerne etterspør digitale løsninger av miljøhensyn. Det gjør at papirfakturaer i stadig større grad erstattes av digital betaling, og det området som vokster mest, er digitale postkasser som Digipost og e-Boks, sier Andreas Schei og fortsetter:

– Digitalisering og digitale tjenester er generelt sett et godt og bærekraftig valg. Men det forutsetter at mottakerne ikke skriver ut dokumentene hos seg. Det vil redusere den positive effekten – i verste fall forsvinner den helt.

Les mer om våre digitale løsninger

Inspirasjon og fordypning

Digitalisera-for-miljon_16-9_3-2.jpg

Digitaliser for miljøet

For bedrifter og organisasjoner som vil redusere sin miljøpåvirkning, kan digitalisering av kundekommunikasjonen være en viktig brikke i puslespillet – hvis det gjøres strategisk og på riktig måte.

Johan-Falk_16-9.jpg

«Se mulighetene ved å ligge i forkant»

Å digitalisere med miljøet i fokus gjør det mulig for bedrifter å oppnå store konkurransefortrinn. Det mener Johan Falk, grunnlegger av og leder for Exponential Roadmap Initiative.

Sustainability_16-9.jpg

Bærekraftig virksomhet

Vi i PostNord Strålfors bryr oss. Å integrere bærekraftsaspekter i hele virksomheten er bra for kundene, medarbeiderne, eierne og samfunnet.

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Hvordan skaper du lønnsomme kunderelasjoner? Hva er de nyeste trendene, og hvilke kommunikasjonskanaler er mest effektive? Abonner på nyhetsbrevet vårt og få med deg spennende artikler og intervjuer med fokus på det siste innenfor kundekommunikasjon.

Abonner