Seks digitale trender å følge med på i 2022

Er det noe de to siste årene har vist oss, er det at omstilling alltid er mulig. Aldri før har jobben og levemåten vår blitt endret så mye på så kort tid – og aldri før har digitaliseringen gått så fort i alle grupper i samfunnet.

Markedstrender Digital transformasjon

Mattias Norén, Head of Strategy and Business Development, PostNord StrålforsMattias Norén, Head of Strategy and Business Development.Det handler ganske enkelt om en felles vilje og drivkraft, de viktigste puslebitene i en omstilling, enten vi snakker om tilpasninger etter pandemien eller endring av en forretningsmodell.

– I 2022 vil covid-19 garantert fortsette å påvirke både bedrifter og folks hverdag. Og er det ikke pandemien som gjør det, dukker det ganske sikkert opp noe annet som gjør det – om og om igjen. En innovativ og fleksibel tenkemåte er et must i en verden i stadig endring, sier Mattias Norén, VP Head of Strategy and Business i PostNord Strålfors.

 

Pandemien har påskyndet Digital first

Da pandemien brøt ut, endret det vår måte å arbeide og samhandle med hverandre på. Digitaliseringen har gått rekordraskt, både i arbeidslivet, i privatlivet og i samhandlingen mellom kunder og leverandører. Hos oss i PostNord Strålfors økte for eksempel våre kunders digitale kommunikasjon med over 30 prosent i 2021. Totalt ble det gjennomført 900 millioner digitale transaksjoner.

En internasjonal undersøkelse gjennomført av McKinsey & Company viser at covid-19-pandemien har ført til en drastisk akselerering av digitaliseringen, av samhandlinger mellom kunder og leverandører.

Dette utrolige hoppet fremover i utviklingen vil innebære store fordeler for oss alle, men også tydeliggjøre visse kritiske utfordringer som vil oppstå i den nye post-korona-verdenen. Vi ser at det har skjedd store endringer i det forventede nivået innen blant annet sikkerhet og datahåndtering, samt brukeropplevelser og kundedialog. Og for å oppnå et godt nivå i en stadig mer digital verden kreves det ny og smart teknologi. Her ser vi utviklingen innen kunstig intelligens (IA), Big Data og automatisering som den aller viktigste faktoren så lenge den utnyttes på riktig måte.

The Power of Change

Alle deler av hverdagen vår omdefineres nå – fra forretningsmøter og arbeidsplasser til måten vi betaler og samhandler med hverandre på, både profesjonelt og privat. Endring er blitt den eneste konstanten i livet vårt, men det er fremdeles en betydelig mangel på innsikt i hvordan vi skal tenke og handle for å kunne dra nytte av dette. Å utnytte den kraften som ligger i endring, er med andre ord høyeste prioritet.

Det aller viktigste for å kunne håndtere den raske utviklingen er å ikke se en annen vei. Vi slipper ikke unna teknologien, og vi havner altfor langt etter hvis vi ikke er åpne for endring.

Eller som forfatter og foreleser Jonathan McDonald beskriver det: En bedrifts virksomhet er som en vindmølle med fire blad – formål, mennesker, produkt og prosess. Det handler ganske enkelt om å få disse fire bladene til å fungere i harmoni med hverandre. Det er først da endringens vinder kan være en drivkraft for en bedrifts suksess.

Fokus på hyperindividualisering

Vi lever i en tid kjennetegnet av hyperindividualisering. Vi mennesker ønsker å føle oss spesielle og å bli lagt merke til, og nå kan teknologien møte oss i dette, men da må vi forstå og svare på kundenes individuelle behov. Utfordringen, og muligheten, ligger i å identifisere de nøyaktige øyeblikkene der kunden leter etter et bestemt produkt, informasjon eller tjeneste, og være der der og da for å levere det de leter etter. Ifølge Google er vinduet for å gi brukeren det han/hun leter etter, bare noen sekunder – et såkalt mikroøyeblikk.

Mange av kundene våre arbeider med administrativ kommunikasjon, og vi vet av erfaring at transaksjonsøyeblikket er enormt viktig – vårt mikroøyeblikk. Ofte er det ett eneste kontaktpunkt med kunden, for eksempel et energiselskap som selger tjenester via abonnement. Nå når de første digitale generasjonene vokser opp, blir dette enda viktigere. Jo bedre digitalt vant en forbruker er, desto viktigere er det å møte vedkommende med rett budskap, på rett måte, på rett sted, i rett tid og i rett kanal, for eksempel på fakturaen eller i betalingsflyten.

Fremtidens betalingsløsninger

De siste årene har konkurransen innen betalingsløsninger og andre finansielle tjenester økt kraftig. Det finnes stadig flere leverandører og bedre og sikrere tjenester enn noen gang før.
Det finnes et bredt utvalg av konkurrerende internasjonale og nasjonale løsninger og nisjeløsninger som fungerer side om side. I dag vil kundene kunne velge mellom de mest populære alternativene, uansett om de er globale, nordiske eller nasjonale. Da er mange aktører i et økosystem og godt samarbeid nøkkelen til suksess.

I Norden er P27-samarbeidet svært spennende. Det er blitt kalt fremtidens finansielle motorveinett, og målet er en ny betalingsinfrastruktur for 27 millioner mennesker som skal styrke handelen mellom de Nordiske landene.

Siden EUs betalingstjenestedirektiv PSD2 ble innført, kan bedrifter som tilbyr betalingstjenester, få tilgang til bankkunders kontoinformasjon og bankkonto. Dette har åpnet markedet for en rekke nye digitale betalingstjenester. De siste årene har såkalt A2A-betalinger (Account2Account) fått et stort oppsving i takt med at sluttbrukernes krav til raske, effektive og brukervennlige betalingsløsninger har økt. Open Banking og A2A løser disse utfordringene og åpner for enda flere spennende bruksområder.

Økende krav til compliance og IT-sikkerhet

I dag forventer alle tilpasning og fleksibilitet. Som forbruker ønsker man at et produkt skal være skreddersydd – noe som også er drivkraften bak mange trender i dag. Samtidig ser vi hvordan varsomheten rundt personopplysninger hele tiden øker. Vi vil ha absolutt tilpasning – som krever kunnskap om brukeren – samtidig som vi ikke gjerne utveksler personlig informasjon. Det er en interessant utvikling og to komplekse antitrender.

Oversatt til bedriftsverdenen så er det i dag ikke mulig å drive en bedrift uten å ta utgangspunkt i kundenes preferanser – samtidig som du må ha full kontroll over informasjonssikkerhet, GDPR, personsikkerhet, miljøarbeid og kvalitet – og sikre kundenes personvern. Det krever et kontinuerlig arbeid.

Digitalisering driver frem bærekraftige løsninger

Digitalisering er en av nøkkelfaktorene for å nå klimamålene og kan ifølge forskning bidra til å redusere utslipp fra 15 til 30 prosent de neste ti årene. Områder der digitalisering kan bidra, er blant annet smartere bruk av felles ressurser, økt fleksibilitet og bedre målbarhet. Men digitale løsninger åpner også for en dematerialisering fra fysisk til digitalt. Endringen i hvordan vi forbruker musikk – fra CD-plater til strømmetjenester – er et eksempel de fleste kan forholde seg til. Det samme gjelder elektronisk kontra fysisk kommunikasjon, der digitalisering fører til redusert forbruk av skog og papir.

Den digitale postkassen e-Boks har siden starten i 2001 arbeidet konsekvent med bærekraftige digitale løsninger. Selskapet har i dag virksomhet over hele Europa og mer enn 21 millioner brukere. I e-Boks’ bærekraftrapport forteller de at de sparer 1 tonn papir og 2513 kilo CO2 hver time!

 
Mattias-Noren_Round_480x480.jpg
Mattias Norén
Head of Strategy and Business Development, PostNord Strålfors

Mattias Norén leder et erfarent og høyt motivert team av produktledere, forretningsutviklere, markedssjefer og spesialister i PostNord Strålfors som jobber sammen for at vi skal være våre kunders naturlige partnere i digitaliseringsprosessen.

Følg PostNord Strålfors på LinkedIn

Inspirasjon og fordypning

The-future-of-payment_16-9_3.jpg

Fremtidens betalingsløsninger

De siste årene har konkurransen innen betalingsløsninger og andre finansielle tjenester økt kraftig. Nå finnes det flere leverandører og bedre og sikrere tjenester enn noen gang før. 

compliance

«I bunn og grunn handler det om tillit»

PostNord Strålfors håndterer enorme mengder personopplysninger hver dag. I bunn og grunn handler det om tillit, at kundene og medarbeiderne skal kunne føle seg helt trygge på at vi kan levere det vi har lovet, både digitalt og fysisk. Og at vi håndterer kundenes data på en riktig og sikker måte, sier Martin Nyberg, Chief Compliance Officer i PostNord Strålfors.

Digitalization-and-environmental-impact_16-9.jpg

Slik kan digitalisering redusere bedriftens miljøpåvirkning

Visste du at 100 000 papirfakturaer kan tilsvare 14 600 kilometer bilkjøring eller en tur-retur-reise til Thailand? Ved å digitalisere mer kan du bidra til en grønnere planet. Vi forklarer hvorfor.