Reduser kostnadene med automatiserte prosesser

I en verden i rask endring stiller kundene høyere krav.  Tilpass kommunikasjonen i de rette kanalene – på en kostnads- og ressurseffektiv måte.

Kontakt oss

Industrier Energi

Gjør jobben lettere for kundetjenesten med effektiv og personlig kommunikasjon

Energisektoren mottar all slags informasjon fra kunder, myndigheter og andre bedrifter. Med løsninger og støtte for å samle og distribuere all kommunikasjon på ett og samme sted hjelper vi med å spare tid og ressurser og effektivisere arbeidet tverrfunksjonelt. Det er lenge siden kunder og andre parter i energibransjen nøyde seg med en månedlig kontakt med leverandøren – nå forventes det effektiv og personlig kommunikasjon.

Gjør fakturaen til en digital kommunikasjonskanal

Kundedata er et perfekt utgangspunkt for å skape relevant innhold. Men leveres ikke innholdet på riktig måte og fanger kundens interesse, når ikke budskapet frem. Ved å utvikle fakturaene til et moderne, personlig og digitalt kontaktpunkt reduseres belastningen på kundetjenesten.

Dynamisk kommunikasjon – En løsning for dynamiske og interaktive fakturaer som tilpasses automatisk etter hvilken kanal som brukes.

Les mer om Dynamisk kommunikasjon

Rett informasjon til rett person med digital posthåndtering

Vi digitaliserer det fysiske postrommet. Vår tjeneste Digital Mailroom sørger for at innkommende kommunikasjon – enten den er digital eller fysisk – avleses og sendes til rett mottaker. Alt skjer helt automatisert.

Digital Mailroom – Digital automatisert posthåndtering – effektivt, raskt og sikkert.

Les mer om Digital Mailroom

 

Skann arkivet for å sikre maksimal tilgjengelighet

Hva gjør dere i dag for at vanskelig tilgjengelig historisk materiale skal bli lett tilgjengelig? Hvordan håndterer dere fysiske dokumenter? Vi hjelper med å skanne og digitalisere alle dokumenter, uansett hvor langt tilbake i tid de går. La papir bli til digitale filer, og spar både tid og ressurser.

Arkivskanning – En løsning som effektivt digitaliserer fysiske arkiver, alt fra avtale- til HR-arkiver.

Les mer om Arkivskanning

Lagre innkommende og utgående kommunikasjon

Vi hjelper med å lagre all innkommende og utgående kommunikasjon på ett og samme sted. Ved å arkivere forskjellige typer data digitalt kan forskjellige avdelinger på en mer effektiv og lett tilgjengelig måte raskt finne det de søker etter. Det både reduserer ledetider og skaper en bedre kundeopplevelse.

eArkiv –  digital arkivering med høy sikkerhet og full sporbarhet.

Les mer om eArkiv

 
Kare-Lund_500x500_Bg-Light-grey.jpg
Kåre Lund
Sales Director, PostNord Stralfors

Vil du vite mer om hvordan du kan gjøre din kommunikasjon mer kostnadseffektiv og bærekraftig – og møte kundens krav? Kontakt oss så forteller vi deg mer.

+47 464 09 741
kare.lund@stralfors.no

Send en melding

Inspirasjon og fordypning

Eon_16-9.jpg

E.ON er klar for neste skritt

Det gikk ikke lang tid før digital kundekommunikasjon ble normalen for energiselskapet E.ON. – For bare noen år siden var det et supplement, nå er det helt motsatt. Det gjør det enklere for både kundene og oss, sier Mikael Bladh, Head of Back Office.

Energibransjen reduserer kostnadene med effektive løsninger som oppfyller kundenes ønsker

Energibransjen reduserer kostnadene med effektive løsninger som oppfyller kundenes ønsker

Tilgang til informasjon er alt, og viktigheten av å forstå kundens reise er mer avgjørende enn noen gang. Så hva gjør du når kundenes krav endres, samtidig som ledelsen forventer reduserte kostnader? Vet du hvordan du går videre? Sammen med oss starter du på en reise som gagner alle involverte parter.