Sikre kommunikasjons-
tjenester for nordiske forsikringsselskaper

For forsikringsselskaper er det virksomhetskritisk at informasjon lagres og håndteres på en sikker måte. PostNord Strålfors’ løsninger muliggjør dette samtidig som kvaliteten opprettholdes.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Industrier Bank, Finans & Forsikring

Slik reduseres risikoene for personvernet

Forsikringsbransjen er strengt regulert, og selskapene håndterer ofte sensitive personopplysninger om enkeltpersoner i forbindelse med blant annet forsikringssøknader og skadeoppgjør. Hele kommunikasjonskjeden fra innkommende og utgående til mottak må oppfylle de enkelte landenes lover og regler. Manglende vern av opplysningene kan også føre til redusert tillit fra kundene og allmennheten og dermed til redusert konkurransekraft.

Men personvern krever ikke bare en intern forståelse. For å minimere risikoene er det viktig at forsikringsselskapet tar ansvar for og sikrer dette, selv om det bruker en partner til utsendelser.

PostNord Strålfors samarbeider med store kunder i Norge og Norden som håndterer en rekke opplysninger som krever ekstra vern. Våre tjenester hjelper våre samarbeidspartnere med å sikre høy datasikkerhet og levere innkommende og utgående kundekommunikasjon raskt, enkelt og kostnadseffektivt. Sammen reduserer vi risikoene og treffer forebyggende tiltak for å holde dataene sikre.

Tips om personvern

  • Jobb aktivt med spørsmål knyttet til personvern fra starten av i alt virksomheten gjør.
  • Skap en intern forståelse og kultur rundt personvern. Ha løpende fokus på opplæring og forbedringer.
  • Bruk en leverandør som forstår virksomhetens utfordringer og forstår hvor viktig personvern er. Bygg et langsiktig samarbeid basert på kontinuerlig utvikling, iterative prosesser og fremfor alt tillit.

Slik arbeider Strålfors med personvern

  • Har ISO 27001-sertifisering.
  • Arbeider aktivt med sikkerhet og personvern for å implementere kravene som følger av de enkelte landenes lover og regler.
  • Har lang erfaring med å arbeide med personvernsensitiv og sikkerhetsgradert informasjon.
  • Lagrer dataene i EU/EØS, håndterer dataene i Norden og har et egnet datasikkerhetsnivå.
  • Sikrer korrekt håndtering av informasjon gjennom avtaler, egne risikovurderinger og rett til interne og eksterne revisjoner.

Les mer om vårt arbeid med compliance og databeskyttelse:

ISO 27001 beskytter mot IT-kriminalitet

ISO 27001 beskytter mot IT-kriminalitet

Gjennom vår ISO 27001-sertifisering sikrer vi prosesstyring, risikostyring og oversikt – dette er viktige parametre for å garantere IT-sikkerheten for kundene.

Les mer

 
Strengt compliance-program

Strengt compliance-program

Vi arbeider kontinuerlig med informasjonssikkerheten for å beskytte oss mot datainnbrudd og sikre at kundedataene håndteres på en sikker og korrekt måte.

Les mer

Våre sertifikater for forskjellige virksomheter

Våre sertifikater for forskjellige virksomheter

Sertifikatene viser blant annet at vi har identifisert risikoer og truffet forebyggende tiltak for å beskytte oss mot brudd på informasjonssikkerheten.

Våre sertifikater

 
Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan du kan gjøre din kommunikasjon kostnadseffektiv og sikker – og oppfylle bransjens krav? Kontakt oss så forteller vi deg mer.

Send melding

Inspirasjon og fordypning

Slik holder forsikringsselskaper seg relevante på det endrede markedet

Slik holder forsikringsselskaper seg relevante på det endrede markedet

Forsikringsselskaper står overfor store utfordringer når de regulatoriske kravene øker, teknologien utvikles og nye generasjoner av kunder forventer fleksible og tilgjengelige kontaktveier. Maria Lund-Søltoft, som har lang erfaring fra forretningsutvikling i forsikringsbransjen, forklarer hvordan utviklingen påvirker forsikringsselskaper.

Behandling av forsikringskrav med kunden i fokus

Behandling av forsikringskrav med kunden i fokus

Det norske forsikringsselskapet behandler flere hundre tusen forsikringskrav hvert år. For å sikre best mulig kundeopplevelse bruker selskapet en blanding av brukervennlige digitale tjenester og sensitivitetstrening for å sikre at kundens kontakt med selskapet holder høy kvalitet.