Likestilling og inkludering fremmer innovasjon

Diversity-and-inclusion_16-9.jpg

Vi tror at de beste ideene oppstår i en kontekst der vi samler flere forskjellige perspektiver. Vi er overbevist om at mangfold og inkludering er en nøkkelfaktor for å muliggjøre innovasjon og nytenking.

Det er grunnleggende at alle ansatte skal ha samme muligheter og plikter uansett kjønn, kjønnsidentitet, alder, etnisk opprinnelse, seksuell legning, trosoppfatning, funksjonsevne eller livssituasjon.

Vi verdsetter potensialet og fordelene som et inkluderende miljø skaper.
Det er din kompetanse som gjelder. Kompetanse er ingen CV, det er alt fra personlighet, evne til problemløsing, erfaring, kunnskap, ferdigheter, motivasjon og vilje.

Mer om å jobbe i PostNord Strålfors

Meet-our-people_16-9_221206.jpg

Treff våre medarbeidere

Hør våre ansatte fortelle hvordan det er å jobbe i PostNord Strålfors.

For-students_16-9.jpg

Ledige stillinger

Velkommen til å søke på ledige jobber i PostNord Strålfors.

Sustainability_16-9.jpg

Bærekraftig virksomhet

Vi i PostNord Strålfors bryr oss. Å integrere bærekraftsaspekter i hele virksomheten er bra for kundene, medarbeiderne, eierne og samfunnet.