TNS Gallup forvandler data til riktige svar

I dag holder det ikke å vite hva kunden kjøper. Du må også vite når og hvorfor. Opinionsmålingsselskapet TNS Gallup har mange utfordringer.
PostNord Strålfors hjelper TNS Gallup med alt fra utforming av spørreundersøkelser til innlesing av data.

TNS_Gallup1_875x580.jpg

I 1997 hadde vi mellom fem og ti personer som matet inn data manuelt. Det var da vi begynte med dataskanning. I 2005 hadde datamengdene økt så mye at skanningen ble satt ut. Det sier Ilkka Rainio til venstre. Til høre kollega Asko Hyytiäinen.

Selskapet

TNS Gallup har siden 1945 beskrevet det finske folket i diagrammer og statistikker fra ulike opinions- og markedsundersøkelser. I dag blir mange av undersøkelsene gjennomført via internett. Mer enn halvparten av den drøye millionen intervjuer som selskapet gjennomførte i 2009, ble gjort i en nettleser, og antall nettintervjuer stiger stadig. Ytterligere 200 000 intervjuer ble gjennomført ved hjelp av e‑post og cirka 300 000 på telefon.

Utfordringen

Internett har gjort livet enklere for opinionsmålingsaktørene, men samtidig har konkurransen hardnet, og markedet er i dag svært fragmentert. Kundene vil ha mer enn bare ett resultat – det holder ikke å vite hva kunden kjøper, de vil også vite hvorfor og når han eller hun kan tenke seg å kjøpe produktet neste gang.

TNS Gallup må gå inn i bedriften de jobber for, og virkelig forstå hva slags kunnskap de trenger.
– I 1997 hadde vi mellom fem og ti personer som matet inn data manuelt. Det var da vi begynte med dataskanning. I 2005 hadde datamengdene økt så mye at skanningen ble satt ut. Det sier Ilkka Rainio.

Løsningen

TNS Gallup har kjøpt trykking og utsending av PostNord Strålfors siden 2005, men som skanningkunde er de forholdsvis nye. Det samarbeidet ble innledet i begynnelsen av 2010, og det tok seks måneder fra oppstart til effektiv produksjon.

Når TNS Gallups kunder bestiller undersøkelser, lager PostNord Strålfors layout, trykker og sender ut. Når undersøkelsene kommer i retur i posten, skanner PostNord Strålfors resultatene og sender dem til TNS Gallup.
– Det er enklere for oss å jobbe med bare én leverandør hele veien fra design til innlesing av dataene, sier Ilkka Rainio.

Resultat

TNS Gallup benytter paneler som de regelmessig sender undersøkelser til. Panelene har en svarfrekvens på 50 prosent. Ofte er det knyttet en mulighet til å få premie til spørsmålene. Farge og utforming kan også påvirke svarprosenten.

– Det er ikke mulig å si hva som er best. Det er ikke sånn det fungerer. Forskjellige teknologier fungerer til forskjellige formål, sier Ilkka Rainio.

Fremtiden

Hovedproblemet er at folk ikke har tid til å delta i undersøkelser for tiden. Nå må man kjøpe respondenter eller fange dem på tidspunkt da de føler at de har tid. Løsninger med mobiltelefon er en måte å omgå problemet på.

– I fremtiden vurderer vi å bruke mobile plattformer. Mobiltelefonen blir stadig smartere og mer nettbasert. Folk har dessuten ofte bedre tid til mobilen, for eksempel når de pendler eller sitter med mobilen i sofaen på kvelden, sier Ilkka Rainio.

En annen teknikk er såkalte hybridintervjuer, det vil si at man kombinerer ulike teknikker for å få kontakt.
– Vi kan for eksempel ringe opp, forklare saken og spørre om vi kan få sende en e-postmelding med kobling til en nettundersøkelse.