Slik får Falck Assistance tydeligere identitet

Falck Assistance ønsker å bli tydeligere i kommunikasjonen. Ved hjelp av enhetlig utseende og en teknisk plattform fra PostNord Strålfors skal det være lett å identifisere Falck Assistance som avsender.

Falck_Assistance_1_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Selskapet

Falck Assistance er en avdeling innenfor Falck-konsernet, som ble grunnlagt i Danmark i 1906. Falck er en allsidig aktør som arbeider med assistanse, helse og pleie, beredskap, redningstjenester og rehabilitering. Falck er Nordens største leverandør av redningstjenester, Europas største private ambulanseoperatør og største private brannvesen.

Utfordringen

I løpet av et år har Falck Assistance i Danmark 1,5 millioner skriftlige kontakter med 860 000 kunder. Denne kundekommunikasjonen kunne ha en rekke ulike utseender. Det viste seg for eksempel at det fantes bortimot 800 brevmaler.

Selskapet ønsket å optimalisere budskapet, og utfordringen var å skape et mer enhetlig utseende – en rød tråd – i korrespondansen. Kundene skulle umiddelbart kunne identifisere Falck Assistance som avsender, uansett om kommunikasjonen foregikk via brev, e post, e-Boks eller en nettportal.

Løsningen

Det ble foretatt en generell gjennomgang av kommunikasjonen, helt ned til det minste komma. Utgangspunktet var en analyse som Relationshuset Gekko gjorde av kommunikasjonen mellom Falck og kundene når kundene sa opp Falck-abonnementet sitt. Deretter vokste prosjektet, og PostNord kom med i arbeidet. Det har blitt skissert opp en livssyklus for alle produktene, tonen i brevene er grundig analysert, og det visuelle uttrykket er gjennomgått. PostNord Strålfors har levert den tekniske plattformen.

Fremtiden

På sikt skal denne løsningen innføres også i de andre avdelingene i Falck. Det blir dessuten arbeidet med å systematisere og arkivere kommunikasjonen. Når en kunde ringer kundeservice, skal medarbeideren kunne se på skjermen det brevet kunden sitter med i hånden. Systemet er moduloppbygd og kan dermed tilpasses nye kanaler i fremtiden.