Tilfeldighetene rår hos Forsvarets Rekruttering

I midten står det en tombolatrommel. Daniel trekker et kort, river av kontrollremsen og leser 27 972. Nummeret innebærer at han blir fritatt fra militærtjenesten.
I Danmark er det nemlig loddtrekning som avgjør hvem som skal avtjene verneplikt.

Forsvarets-Rekruttering_16-9.jpg

Virksomheten

Det danske vernepliktsystemet har eksistert siden 1849. Forsvarets Rekruttering er en del av det danske forsvaret og tar seg av uttaket av vernepliktige i Danmark. Nå er det imidlertid betydelig flere personer enn det som trengs, som årlig blir vurdert som kvalifisert til militærtjeneste. Derfor brukes det loddtrekning til å avgjøre hvem som skal kalles inn.

Utfordringen

Alle danske menn blir automatisk kalt inn det året de fyller 18. Under Forsvarets Dag – sesjonen – som blir arrangert nesten daglig gjennom hele året ved fem rekrutteringssentre i hele landet, blir de som blir vurdert som kvalifisert, bedt om å trekke lodd fra en tombola. De som trekker lodd med nummer fra en bestemt serie, trenger ikke avtjene verneplikt. De som skal, kan komme med ønske om hvor den skal avtjenes.

Tidligere satt personalet og rullet sammen papirlapper til lodd før hver sesjon.
I 2001 tok PostNord Strålfors over og benyttet matriseskrivere. Loddene hadde karbon mellom sidene. Matriseskriveren kan beskrives som en gammeldags skrivemaskin med fargebånd – bare større. Den var imidlertid gammel, og det var vanskelig å finne reservedeler til den. Nå er den erstattet av en arkprinter.

Løsning

Den gamle løsningen besto av to trykkejobber: loddene ble trykt på matriseskriver, og kontrollistene ble trykt på en valseskriver. Den nye løsningen med arkprinter gjorde kontrollisten overflødig.

Resultat

Loddet er nå et kort med et nummer på som kandidaten trekker fra en tombola.
– Den nye løsningen har medvirket til at hele prosedyren har blitt raskere, rimeligere og sikrere. Det sier Mogens Rosenlund Nielsen, avdelingsleder ved Forsvarets Rekruttering.

Fremtiden

Verneplikten i Danmark har vært omdiskutert. Etter forsvarsavtalen av desember 2012 er det nå klart at verneplikten skal beholdes. Antall vernepliktige per år blir imidlertid skåret ned fra 5 000 til 4 200. Systemet med loddtrekning forventes å overleve også etter reformen.