Norsk Rikstoto spiller med sikre kort

Mer enn 400 000 nordmenn er registrert som spillere hos Norsk Rikstoto, som har 1 570 kommisjonærer rundt om i Norge. I 2015 skal de ha 2 000.
– Vi skal være der folk er, og det betyr at vi må ut i for eksempel dagligvarehandelen, som har åpent også på kveldstid og i helgene. Det sier Carl Fredrik Stenstrøm, direktør for teknisk drift.

Selskapet

I Norge er det staten som deler ut godkjenninger til spillselskapene, og Norsk Rikstoto har konsesjon på alle spill på hest. Norsk Rikstoto har også i oppdrag å tilbakeføre så mye penger som mulig til den aktive delen av hestesporten. Det gjøres i form av premier, oppdretterpenger, avl og forskning. I 2010 ble det overført cirka 620 millioner kroner til hestesporten i Norge.

Utfordringen

Norsk Rikstotos viktigste inntektskilde er kommisjonærene, som står for mer enn 75 prosent av inntektene. Det er også hos kommisjonærene at det blir rekruttert flest nye kunder, selv om Norsk Rikstoto også vokser på nettet.
For å fortsette å vokse må Norsk Rikstoto finne flere kunder. Det gjøres ved å finne nye målgrupper.

– En ny gruppe som vi har identifisert og satser mye på, er dem som spiller V75 på såkalte Lyntoto-maskiner. Maskinene krever ingen forkunnskaper og skriver automatisk ut en unik kupong til hver spiller.
Nye målgrupper stiller også høyere krav til tilstedeværelse.
Per i dag har Norsk Rikstoto 1 570 ombud, men innen 2015 skal det være 2 000.

– Vi skal være der folk er, og det betyr at vi må ut i for eksempel dagligvarehandelen, som har åpent også på kveldstid og i helgene. Det sier Carl Fredrik Stenstrøm.

Løsningen

Norsk Rikstoto utvikler selv spillterminalene, og i dem blir det brukt kvitteringspapir og bonger fra PostNord Strålfors.
Papirkvaliteten er utrolig viktig for Norsk Rikstoto. Etter at papiret er skrevet ut på maskinene, skal det også være mulig å skanne det igjen når kunden kommer tilbake og viser frem bongen.

– PostNord Strålforser verdensleder på dette området, og vi er kunder fordi det er viktig for oss at alt fungerer som det skal, sier Carl Fredrik Stenstrøm.

Resultatet

PostNord Strålfors leverer også logistikk til Norsk Rikstoto. Terminaler, skjermer og butikkinnredning sampakkes og sendes sammen med kvitteringsruller og bonger til Norsk Rikstotos forhandlere over hele landet.

– Fordelen for oss er at vi slipper å velge leverandør, sammenligne priser og bekymre oss for at saker og ting ikke kommer frem i tide. Alt det tar PostNord Strålforsseg av, sier Carl Fredrik Stenstrøm.

Fremtiden

Digitale løsninger er i ferd med å ta helt over informasjonen hos kommisjonærene. Plakater, programmer og annen papirinformasjon er nesten fullstendig erstattet av informasjonsskjermene. Den samme informasjonen er speilet på nettsidene våre.

– Dessuten har 25 000 brukere registrert seg for å bruke en ny mobilløsning. Her ligger det et stort potensial, sier Carl Fredrik Stenstrøm.