Et vellykket valg for Pensam

Selskapet

PenSam ble opprettet i 1986 som et administrativt samarbeid mellom fire pensjonsfond for offentlig ansatte lønnstakere. Siden den gang har PenSam vokst med flere virksomheter, og i dag har vel 360 000 dansker pensjonskonto, bankkonto eller forsikring her.

Utfordringen

Det første samlede valget i PenSams historie ble gjennomført i 2011/2012. Åtte medlemsgrupper var blitt til fem, og alle representantene skulle velges samtidig, noe som viste seg å være ikke helt enkelt. Hver medlemsgruppe har et visst antall representanter i et visst antall valgkretser – hvor mange det er, varierer fra henholdsvis 10 til 220 og 5 til 34. PenSam trengte en teknisk løsning som kunne takle de ulike forutsetningene. Dessuten var målet å få så mange som mulig til å engasjere seg og stille som kandidater til valget.

Løsningen

PenSam bestemte seg for å gjennomføre hele valget elektronisk, men ble av PostNord Strålfors rådet til også å sende ut brev. Et godt råd, skulle det vise seg. For det første fungerte utsendelsene med informasjon og klistremerker som på ulike vis oppfordret til engasjement, svært godt når det gjaldt å lokke kandidater. For det andre valgte langt flere enn halvparten av dem som stemte, å gjøre det ved hjelp av en valgseddel sendt i posten, i stedet for på nettet.
Strålfors laget kampanjesiden for valget. Kampanjesiden var egentlig helt atskilt fra PenSams vanlige nettsider, men fikk nøyaktig samme utseende og bruksmåte for ikke å skape forvirring blant de besøkende.

Resultatet

Valget ble en suksess.
– Hele 956 kandidater stilte opp, og det var langt over forventningene, sier Trine Gammelgaard Stuhr, som er sjef for lederstøtte og hadde ansvar for valget.
I 68 av 84 valgkretser ble det kamp om plassene, noe de hos PenSam aldri hadde opplevd tidligere.
– Det var vi strålende fornøyd med, sier Trine Gammelgaard Stuhr.
I forbindelse med at det ble sendt ut informasjon om valget, gikk det også opp for PenSams tjenestepensjonskunder hvilken medlemsgruppe de tilhørte. En annen virkning av valget var at gjennomsnittsalderen på representantene sank med flere år, og at det ble valgt inn litt flere kvinner enn tidligere.

Fremtiden

Når neste valg skal gjennomføres, vil PenSams medlemmer automatisk stille som representanter i den kommunen de arbeider i, i stedet for den kommunen de bor i. Det var ikke mulig den første gangen, siden opplysningene rett og slett ikke fantes i PenSams system. Når det blir tid for nytt valg om noen år, vil størstedelen av jobben allerede være gjort.
– Da vet vi nøyaktig hva vi skal gjøre og hvordan, sier Trine Gammelgaard Stuhr.