Kort for ID-baserte reiser

Skånetrafiken i Sverige lanserer et kort for ID-baserte reiser i samarbeid med PostNord Strålfors. Resultatet blir smartere og mer miljøvennlig billetthåndtering og effektiv kortdistribusjon.

 

Selskapet

Skånetrafiken er det forvaltningsorganet i Region Skåne i Sør-Sverige som har ansvar for kollektivtrafikken. Hver dag reiser en kvart million mennesker med Öresundståg, de såkalte Pågatågen og Krösatågen, regionbusser, bybusser og servicekjøretøy. Det foretas over 164 millioner reiser hvert år. All trafikk kjøres av forskjellige selskaper på entreprisekontrakt.

Utfordringen

Digitaliseringen av samfunnet øker mulighetene for smidigere billetthåndtering noe helt enormt. Da det gamle Jojo-kortet skulle byttes ut, så Skånetrafiken fordelene med et radikalt teknologiskifte. Utviklingen av et nytt billettsystem som bedre oppfyller kundenes forventninger, ble innledet i 2016.

– PostNord Strålfors er vår partner innen kortteknologi og har lenge også vært vår tiltrodde logistikkpartner, sier Jörgen Olsson, forvaltningsleder for billettsystem og betalingsløsninger i Skånetrafiken i Sverige.

Løsningen

Appen ble presentert allerede i 2017 som en første del av et nytt ID-basert system. Ved årsskiftet 2018–2019 ble PostNord Strålfors koblet inn for å utvikle et nytt kort. I rammeavtalen inngår også Blekingetrafiken og Östgötatrafiken.

I den nye generasjonen kort er billettinformasjonen lagret i skyen, altså på servere som arbeider via nettet. Med Jojo-kortet var kortet i seg selv bærer av informasjon, f.eks. reisekasse eller månedskort.

Jörgen Olsson er forvaltningsleder for billettsystem og betalingsløsninger i Skånetrafiken. Han gir noen eksempler på mulighetene med de nye dynamiske kortene:

  • Informasjon kan flyttes mellom forskjellige bærere og forskjellige medier. En forelder kan kjøpe en togbillett til barnet sitt og koble billetten til barnets kort.
  • Arbeidsgivere kan koble seg opp mot en bedriftsportal der de kan kjøpe billetter som sendes direkte til de ansattes mobiltelefoner, eller som kobles til den ansattes nye kort fra Skånetrafiken.
  • Forskjellige billettyper, f.eks. skolebilletter og «Öresund rundt», kan kobles til ett og samme kort. Det innebærer at det må produseres færre kort, noe som belaster miljøet mindre.

PostNord Strålfors håndterer logistikken og sørger for at kortene distribueres til utleveringssteder, kundesenter og direkte til sluttbrukere. PostNord Strålfors og Skånetrafiken har sammen utviklet et rasjonelt og fleksibelt system som inneholder alt fra bestillingskanaler til distribusjon og faktureringsrutiner.

– Det måtte være dynamisk, slik at det passer alle, uten for mye håndtering fra oss. Skoler må f.eks. kunne laste opp elevlister, og forskjellige kommuneadministratorer vil ha det på forskjellige måter når de bestiller reisekort til sine seniorer.

Siden PostNord Strålfors er en stor aktør på området, har de kunnet bidra med en enorm erfaring, sier Jörgen Olsson.

Resultatet

De første kortene ble satt i drift høsten 2019. Først ute er skoleelever, og i løpet av høsten kobles flere brukergrupper og kjøpsflyter på. Ved årsskiftet 2019–2020 skal alt være i gang.

Fremtiden

De nye ID-baserte kortene følger en felles svensk standard som er utarbeidet av svenske Samtrafiken. Det gjør at det i fremtiden kan bli lettere å reise over fylkesgrensene. Skånetrafikens nye betalingssystem er fremtidssikret, slik at det kan tilpasses ny teknologi.

– Vi vet jo ikke hvordan folk kommer til å identifisere seg i fremtiden. Kanskje blir såkalte wearablesstort, f.eks. klokker eller smykker med innebygd teknologi. Eller at man opererer inn en chip, sier Jörgen Olsson.

Skreddersy dine elektroniske kort
Trenger du et kort til kundeklubben, et CA-kort til TV-bokser eller SIM-kort for å koble opp produktet ditt? Vi hjelper deg fra forstudie og teknologivalg til produksjon og levering.

Kontakt oss

 
print-and-enclosing2-16-9.jpg

Print & Konvoluttering

Print & Konvoluttering er en tjeneste for deg som stiller høye krav til fleksibilitet, levering og sikkerhet. Løsningen kan tilpasses alt etter hvilke kommunikasjonsbehov du har, selvsagt med levering i hele Norden og mulighet for tilknytning til det komplette Omnikanal-tilbudet vårt.