Portooptimalisering lønnsom avtale for Telenor

Porto er en tung post for mange bedrifter.
Telenor Danmark lyktes i å spare to millioner kroner i året på å gå over til bedriftspost, men det krevde at de tilpasset faktureringssystemet.
Telenors krav var at kundene ikke skulle merke noe til overgangen til bedriftspost, og at betalingsfristene ikke måtte bli kortere.

Telenor_Kirsten_Norre_Kristiansen_01_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Selskapet

Telenor Danmark ble grunnlagt gjennom en sammenslåing av mobilselskapet Sonofon og bredbåndsleverandøren Cybercity. Sonofon kjøpte opp Cybercity i 2005. Fire år senere ble selskapene samlet under Telenor.

Telenor Danmark har mer enn 2 000 medarbeidere og er en del av Telenor Group, som er representert i 14 land med til sammen 40 000 ansatte. Telenor har vel 20 prosent av det danske mobilabonnementmarkedet og 18,7 prosent av markedet for mobilt bredbånd, altså rene dataabonnement. Tallene er fra andre halvår i 2009. De største konkurrentene er TDC, Telia og Telmore.

Utfordringen

Telenor Danmark ønsket å spare penger ved å benytte bedriftspost. Det var svært viktig at kundene ikke skulle merke noe til forandringen ved at betalingsfristene ble kortere. Det ble avdekket flere problemer da Telenor i samarbeid med PostNord Strålfors begynte å undersøke mulighetene for å spare inn på portoutgiftene.

Telenor hadde for eksempel to ulike systemer for fakturering – ett for mobilkundene i det gamle Sonofon og ett for bredbåndskundene i Cybercity. Mobilfakturaene ble samlet opp og sendt ut på tolv faste dager i måneden, mens bredbåndsfakturaer ble sendt hver dag. Mobilfakturaene gikk med B-post, bredbåndsfakturaene med A-post. De to gruppene måtte samkjøres.

Løsningen

Løsningen ble en oppsamlingsmekanisme som to ganger i uken hentet inn fakturaer fra begge systemene. Tre dager i uken ble brevene levert til posten. Samtidig ble betalingsfristen for kundene noe forlenget. Flere avdelinger hos Telenor var involvert i prosjektet for å kunne fange opp ulike aspekter og eventuelle problemer.

Resultatet

Med den nye portooptimaliseringen trykkes det en strekkode ved siden av adressene på de fakturaene som sendes ut. Bortsett fra det merker kundene ingen forandring. Den totale portobesparelsen er beregnet til to millioner danske kroner i året, det vil si ti prosent.

Fremtiden

Brev med fakturaer utgjør en stor del av de brevene som hvert år sendes ut til Telenors kunder.

Det sendes imidlertid også mange brev i forbindelse med at kundene bestiller telefoni og bredbånd. Derfor er det naturlig at neste fase av prosjekt ”Bedriftspost!” konsentrerer seg om de andre kundebrevene. Det er store forventninger knyttet til muligheten for å oppnå liknende besparelser her.