Dansk Metals digitale avstemming ble en suksess

Hva gjør man når antall medlemmer i organisasjonen går opp, men engasjementet går ned? Det var utfordringen den danske fagforeningen Dansk Metal sto overfor.

Organisasjonen

Dansk Metal er en fagforening for dansker som arbeider med teknikk og mekanikk. Ved årsskiftet 2013–2014 hadde foreningen 111 000 medlemmer.

Utfordringen

Antall medlemmer som stemte i fagforeningsavstemmingene, hadde falt en stund. I 2012 var deltakelsen nede på under 25 prosent. For å snu den negative trenden bestemte de seg for å gjøre en innsats på kommunikasjonssiden før avstemmingen i 2014. Målet var å nå bedre ut med informasjon om avstemmingen og få flere medlemmer til å stemme.

Løsningen

Et år før den forestående avstemmingen analyserte Dansk Metal medlemsdatabasen sin og delte inn medlemmene i forskjellige målgrupper. Gruppene ble basert på blant annet alder, antall aktive år, kollektivavtaletilhørighet og bosted. Tidligere avstemminger hadde nemlig vist at kommunikasjon som fungerte bra på Bornholm, ikke nødvendigvis fungerte like godt i København.

– Ved at vi fikk bedre forståelse av forskjellene blant medlemmene, kunne vi finne ulike metoder for å nå de ulike målgruppene. Det er stor forskjell på livsstilen hos en person som har arbeidet et helt yrkesliv, og en som nettopp har kommet inn på arbeidsmarkedet, sier Anders Laubjerg, som er representant for Dansk Metal.

Før valget postet Dansk Metal derfor 80 000 stemmesedler, og disse ble komplettert med digitale stemmesedler.

– Medlemmene kunne stemme direkte på nettet, via tekstmelding eller med e-post via en internettkobling. Nettsatsingen gjorde det mulig for alle medlemmene å følge med på avstemmingen hele døgnet, og det var nytt.

De som ønsket det, kunne også levere sin stemme hos en av Dansk Metals 1 200 representanter. De befant seg spredt på de ulike regionene og kom fra ulike yrkesområder. Hos representantene kunne medlemmene identifisere seg ved hjelp av et plastkort og gi sin stemme ved at representanten skannet en QR-kode.

– Selve avstemmingskampanjen varte i 17 dager. Representantene gjorde det enklere for medlemmene å stemme der og når det passet dem best – på jobben, på fritiden eller i helgen. Representanten ble også en personlig kontakt som de kunne stille spørsmål, sier Anders Laubjerg.

Resultatet

Resultatet viste at satsingen var en suksess. Den generelle valgdeltakelsen doblet seg i forhold til tidligere år. Blant de yngste medlemmene under 30 år økte deltakelsen med hele 116 prosent. En annen forandring fra tidligere avstemminger var at bare 25 prosent av stemmene kom gjennom posten, sammenlignet med 40 prosent i avstemmingen to år tidligere.

Fremtiden

– Vi kommer til å fortsette å sende ut informasjon om valgene i brev. Men mange av medlemmene mellom 20 og 30 år åpner ikke brevene. Det fikk vi vite da vi ringte rundt. De unge medlemmene bruker andre kanaler, som e-post og Facebook. – Det var også interessant å se at hele 25 prosent av dem som stemte digitalt, valgte å gjøre det via en representant. Det viser hvor viktig det menneskelige møtet er i en avstemmingsprosess, sier Anders Laubjerg.