Industrier Bank, Finans & Forsikring

Slik sparer Nordea penger med papir

Nordea byttet til en dyrere trykkløsning og sparte millioner. Det er mulig takket være Strålfors’ løsning White Paper Factory. Med flere digitale kommunikasjonskanaler kan besparelsen bli enda større.

Nordea_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Selskapet

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa med rundt 30 000 ansatte, ti millioner kunder og en børsverdi på cirka 41 milliarder euro. Selskapet har virksomhet i de nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige samt i Estland, Latvia, Litauen og Russland.

Utfordringen

Som en stor aktør på finansmarkedet sender Nordea ut mange papirutsendelser. De store volumene skaper både kostnader og miljøpåvirkning. For å motvirke dette trengte Nordea å minske papirforbruket og transportstrekningene. Samtidig ville man opprettholde en høy kvalitet på utsendelsene.

Løsningen

Nordea har samarbeidet med Strålfors i over 40 år, og sammen leter de alltid etter nye, smarte løsninger. For å minske papirforbruket og transportstrekningene foreslo Strålfors i dette tilfellet at Nordea i stedet for A4-papir med fortrykt logo skulle bruke Strålfors’ løsning White Paper Factory.

Den innebærer at man digitaltrykker på blankt papir direkte fra store papirruller, samtidig som man har mulighet til å trykke i fire farger. Løsningen gjør at man kan skape en eneste stor datafil til trykkpressen i stedet for å dele opp trykket på ti filer.

Det gjør at papirforbruket blir mindre sammenlignet med fortrykt papir, samtidig som man slipper å ha et stort lager for brevpapir. Ettersom man med White Paper Factory trykker i alle land der Nordea har virksomhet, slipper selskapet dessuten å transportere det fortrykte brevpapiret.

Resultatet

I vanlige tilfeller er det dyrere å trykke direkte fra store ruller enn å bruke fortrykt brevpapir. Men Nordea har så store utsendelsesvolumer at kostnaden ved lagerhold og håndtering av fortrykt brevpapir overstiger besparelsen på trykkostnaden.

Bare ved å fjerne lagringskostnadene og redusere papirforbruket med tre til fire prosent sparer Nordea 200 000 euro hvert år. – Med White Paper Factory har Nordea fått en lavere kostnad per produsert utsendelse. Totalt med alle besparelser er kostnaden ti prosent lavere i dag sammenlignet med tidligere. Det dreier seg om flere millioner kroner, sier Hans Nilsson, Head of Global Program Manager International Sales i Strålfors, som nevner at Nordea dessuten slipper å binde opp mye kapital i lagret fortrykt brevpapir.

Med denne løsningen får Nordea også en ekstra sikkerhet siden man kan trykke i flere ulike land hvis f.eks. strømforsyningen slås ut. Ettersom Strålfors tar hånd om alt det praktiske, har arbeidsbyrden på Nordeas administrasjon minsket med mellom 50 og 75 prosent.

Fremtiden

Fremover kommer Strålfors til å hjelpe Nordea med å jobbe mer med multichannel for å effektivisere selskapets kommunikasjon. Tanken er at sluttkunden selv skal kunne velge kanal, f.eks. e-post, brev eller sms. Med digitale forsendelser kan Nordea spare to til tre kroner i portokostnad per utsendelse. Det vil gi en besparelse på flere millioner kroner årlig.

– Multichannel er strategisk viktig for Nordea de kommende årene. Markedet forandrer seg så raskt at vi må ta del i forandringen. Unge mennesker bruker mobiltelefonen stadig mer, så vi kan ikke bruke gamle kommunikasjonsmetoder, sier Anne Puustinen, Category Manager Commercial Services.

For at en multichannelløsning skal bli rask og effektiv kan Strålfors komme til å ta hånd om layout og leveranse for Nordea. Ved hjelp av Strålfors’ verktøy Access kan Nordeas partnere dessuten på egen hånd enkelt lage kampanjer rett før de skal sendes ut. Med verktøyet reduserer man ledetiden for kampanjer fra fire uker til et par dager. Det er veldig verdifullt i f.eks. elektronikkbransjen der man raskt må kunne tilpasse seg for å være pro- og reaktiv i forhold til konkurrentenes tilbud.