3D-printing gir raskere service og bedre funksjon

Når produsentene slutter å produsere reservedeler, får SJ problemer. Men takket være 3D-printing kan de nå få kjøretøyene raskt ut fra verkstedet – og enkelt forbedre produkter som ikke holder mål.

 

Industrier Produksjon Transport

SJ er den markedsledende togoperatøren i Sverige. Selskapet kjører natt- og hurtigtog mellom større byer i Sverige og hovedsteder i Skandinavia. SJ kjører også kortere strekninger med regional togtrafikk.

Utfordringen

Jernbanekjøretøy har svært lang teknisk levetid–derfor oppstår det ofte problemer når leverandører forsvinner, eller når reservedeler går ut av produksjon. Det kan innebære at kjøretøy blir stående i lange perioder på grunn av småfeil som egentlig kunne vært raskt utbedret. 

Det finnes også enkelte produkter der SJ ikke er helt fornøyd med funksjonaliteten, f.eks. en dorullholdermodell i de forholdsvis nye SJ 3000-togene som ofte triller av og forsvinner.

– Vi har kjøretøy som står på verksted og venter på reservedeler som det ikke er mulig å få tak i. Alternativet er å ha vogner i trafikk med f.eks. avstengt toalett, sier Anders Gustafsson, sjef for store prosjekter i SJs divisjon Fordon.

Tidligere har man måttet løse problemet ved å finne nye leverandører eller bygge om kjøretøy for å kunne bruke lignende deler. Men nå gir utviklingen innen 3D-printing nye muligheter.

Løsningen

For å få tak i reservedeler som det var umulig å finne leverandører til, besluttet SJ å starte et prosjekt med 3D-printing. Ved en tilfeldighet kom de i kontakt med PostNord Strålfors.

– Vi forsto at PostNord Strålfors hadde startet et arbeid med 3D-printing. Ettersom vi har sammenfallende interesser og drivkrefter, falt det naturlig å samarbeide.

Det er virkelig et godt samarbeid som preges av et ønske om å utvikle kapasiteten og kunnskapen på området.

SJ har innledningsvis begynt å printe reservedeler til personvogner og X55-tog, eller SJ 3000 som de også kalles. Hittil har de 3D-printet et titalls produkter som ventilasjonsdeksler, rullgardinholdere og deksler til strømuttak. Hovedgrunnen til at de har brukt 3D-printing, er mangelen på leverandører av reservedeler, men de har også produktutviklet dorullholdere til SJ 3000-togene med 3D-printede prototyper.

De gamle holderne erstattes nå av nye.

Toalettrullehållarna på SJ 3000-tågen ställde till med problem för SJ då de hela tiden lossnade och försvann. Därför produktutvecklade SJ en helt ny lösning med hjälp av PostNord Strålfors och 3D-printade prototyper. De gamla hållarna ersätts nu med 3D-printade hållare.

– Samarbeidet med PostNord Strålfors har i løpet av svært kort tid gjort oss i stand til å 3D-printe reservedeler, sier Anders Gustafsson i SJ.

– Med tradisjonell produksjonsteknologi hadde dette vært svært dyrt. Med 3D-printing kan man lage flere forskjellige prototyper på bare noen timer og teste seg frem til den løsningen som fungerer best.

Bestillingene av de forskjellige produktene foretar SJ via PostNord Strålfors’ 3D-portal.

– Ingen hos oss som har vært involvert i 3D-prosjektet, har design- eller CAD-kunnskaper. Men det er ikke nødvendig med 3D-portalen, det er svært enkelt å starte et prosjekt og følge med på hvordan det går, sier Anders Gustafsson.

Design- og CAD-ekspertise får SJ isteden fra PostNord Strålfors, som via portalen hjelper med å tegne produktene, anbefaler egnede materialer og foreslår forbedringer i designen.

– Det er virkelig et godt samarbeid som preges av et ønske om å utvikle kapasiteten og kunnskapen på området.

3D-printing øker vår mulighet til å få hele kjøretøy i trafikk i rett tid og gir bedre kundemiljø uten ødelagte deler eller f.eks. manglende koppholdere. Over tid gjør det at vi får færre kjøretøy på verksted, sier Anders Gustafsson.

Resultatet

Det gikk mye raskere å produsere reservedeler enn det SJ forventet.

– Teknologien er mye mer moden enn det vi visste. Vi trodde at det skulle ta minst et år bare å utvikle prototyper. Men i løpet av bare noen måneder var de første reservedelene klare for montering.
Den nye teknologien har løst SJs primære problem.

– Vi har fått ut en rekke deler der vi tidligere har hatt materialmangel og ikke kunne få tak i ting. 
 I løpet av det første året har vi rukket å lage et titalls produkter.

Også problemer med manglende funksjonalitet har de klart å gjøre noe med – etter produktutviklingen er dorullholderen ikke lenger et problem. Den nyutviklede holderen løsner ikke så lett, og SJ har lagt inn en seriebestilling hos PostNord Strålfors.

3D-printing av reservedeler gjør at SJ sparer tid og på sikt også penger. Men fremfor alt har de fått bedre kjøretøytilgjengelighet.

– 3D-printing øker vår mulighet til å få hele kjøretøy i trafikk i rett tid og gir bedre kundemiljø uten ødelagte deler eller f.eks. manglende koppholdere. Over tid gjør det at vi får færre kjøretøy på verksted, sier Anders Gustafsson.

Fremtiden

De første 3D-printede reservedelene var relativt enkle produkter. Men i løpet av 2019 begynte man også å utvikle mer avanserte deler som er avgjørende for driften, og som derfor påvirker sikkerheten.

– De må gjennomgå omfattende godkjenningsprosesser.

Antall 3D-printede produkter kommer bare til å øke over tid, tror Anders Gustafsson. Og på lengre sikt kan teknologien effektivisere reservedelsforvaltningen med minimert lagerbeholdning.

– Det finnes et tusentalls reservedeler til et tog, og i dag er det nesten slik at vi kjøper et ekstra tog bare for å ha på lager. Jeg tror derfor at vi litt etter litt kommer til å gå over fra lagerførte reservedeler til et virtuelt lager der man skriver ut reservedelene ved behov – i hvert fall når det gjelder de mindre kompliserte delene.

Få nye forretningsmuligheter!
Med trykt kommunikasjon skaper du tillit, og 3D-utskrevne produkter gir nye og uante forretningsmuligheter. Lurer du på hvordan du kan utnytte disse mulighetene?

Kontakt oss

 

Lag hva som helst

3D-printing er mye raskere og rimeligere enn tradisjonelle produksjonsmetoder, f.eks. formstøping. Nå er det plutselig økonomisk mulig å lage bare ett eksemplar av et produkt.

 

Les mer om våre 3D Solutuions

Relaterte kundecaser

Karolinska_16-9.jpg

Karolinska sjukhuset

På barneradiologisk avdeling på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige bruker ortopeder og kirurger 3D-printede kroppsdeler for å forstå misdannelser bedre før en operasjon og for å utføre prøveoperasjoner.

Tada_16-9.jpg

Tada Medical

Med 3D-print kan nyetablerte Tada Medical fremstille billige prototyper. Målet er å utvikle en behandling for kreftpasienter som forhindrer smertefulle blemmer i munnen – uten alvorlige bivirkninger.

Filip-Sandberg_Glenair-Nordic_875x500.jpg

Enklere salgsprosess med 3D-utskrift

Med prototyper skrevet ut i 3D kan Glenair Nordic demonstrere for kundene hvordan et kundetilpasset produkt vil fungere i virkeligheten. – Det hjelper oss utrolig mye i salgsprosessen, sier Filip Sandberg, Technical Sales Manager i Glenair Nordic.