3D-print gjør produktutvikling mulig for nyetablert medisinteknisk selskap

Med 3D-print kan nyetablerte Tada Medical fremstille billige prototyper. Målet er å utvikle en behandling for kreftpasienter som forhindrer smertefulle blemmer i munnen – uten alvorlige bivirkninger. Selskapet kan 3D-printe raskt og billig hos Strålfors fremfor å investere i 3D-printere selv. 

Industrier Helsevesen

3D-print til leie fremfor egeninvesteringer i 3D-printere

Selskap med 3D-printbehov

Tada Medical er et nyetablert medisinteknisk selskap som ble grunnlagt av fire kolleger i 2016 da de arbeidet på universitetssykehuset i Uppsala. Der traff de kreftsyke barn og så hvilke behov de hadde, og hvordan man kunne forbedre behandlingen av og omsorgen for dem. De startet selskapet for å kunne gjøre en virkelig forskjell på dette området. 3D-print seilet etterhvert opp som behov. 

Utfordringen

Cellegiftbehandling kan forårsake svært smertefulle blemmer og sår i munnen og svelget, såkalt mukositt, som gjør det vanskelig å svelge. Sårene øker infeksjonsrisikoen og dobler behandlingskostnadene.

For å forhindre alvorlig mukositt bruker man kryoterapi. Det innebærer at man under cellegiftbehandlingen kjøler ned munnhulen ved at pasienten fyller munnen med is. Dette reduserer blodgjennomstrømningen til slimhinnene og reduserer risikoen for sårdannelse. Problemet er at det er få som tolererer denne behandlingen med is, og dermed få som gjennomfører den.

– Det å ha munnen full av is er ekstremt ubehagelig, selv om behandlingen bare pågår i en time. Man blir helt nummen i munnen etterpå. Man har ikke lyst til å gjenta det dagen etter, sier Katarina Hedbeck, administrerende direktør i Tada Medical.

Faktum er at det er en svært lav andel av voksne som får kryoterapi, som faktisk følger behandlingsprotokollen.

For at pasientene skal slippe ubehaget med nedkjøling med is, er Tada Medical i ferd med å utvikle en mer brukervennlig løsning. For å kunne teste forskjellige løsninger trenger selskapet å kunne produsere forskjellige prototyper raskt, enkelt og billig til forsøkene de gjennomfører.


PostNord Strålfors 3D Solutions 3D-print gjør det mulig for Tada Medical å utvikle flere forskjellige prototypeversjoner av munnstykket til selskapets luftnedkjølingsmaskin.

Løsning med 3D-print for prototyping

Ved å bruke kald luft istedenfor is kan mye av ubehaget som kjøling med is medfører, unngås. En stor del av utviklingen av en alternativ metode med løftnedkjøling dreier seg om å utvikle et munnstykke som kobles til en kjøleenhet. Hvordan munnstykket utformes og hvor luftehullene plasseres, påvirker hvor godt luftnedkjølingen fungerer.

For å kunne teste forskjellige versjoner av munnstykket bruker Tada Medical PostNord Strålfors’ løsning 3D Solutions – 3D-printing. 

– 3D-printing er en rask og billig måte å teste forskjellige prototyper på. Det gjør at vi kan se hvordan forskjellige versjoner av munnstykket sprer kulden i munnen. Formstøping er ikke et alternativ, det koster så mye at det ikke hadde vært gjennomførbart.

I starten testet selskapet sju versjoner av munnstykket, av disse ble to forkastet og to ble favoritter. De to favorittene ble 3D-printet ut og testet videre i en ny omgang.

– For oss som nyetablert selskap med begrenset budsjett er det gull verdt å kunne lage billige prototyper med 3D-printing. Til både tester og innsalg er det helt suverent med et fysisk produkt som folk kan klemme og kjenne på, animasjoner og simuleringer er ikke det samme, sier Rebecca Bejhed, teknisk sjef i Tada Medical.


Rebecca Bejhed (CTO) og Katarina Hedbeck (CEO) i Tada Medical mener at 3D-printede produkter er suverent til både testing av prototyper og som støtte ved innsalg.

Resultatet

I skrivende stund har Tada fått etisk godkjenning til å gjennomføre en klinisk studie på friske personer. Før godkjenningen ble munnstykket, som var 3D-printet ut i biokompatibelt materiale, testet av to forsøkspersoner.

– I et av forsøkene er forskjellen i forhold til nedkjøling med is på bare én grad, så det ser veldig lovende ut. Bivirkningsprofilen som man får av is (dårlig smak, hodepine osv.) forsvinner. Isteden øker spyttproduksjonen, men det kan vi nok arbeide oss rundt ved å fukte innåndingsluften eller plassere hullene litt annerledes, sier en fornøyd Rebecca Bejhed.

Hun er også fornøyd med 3D-printløsningen 3D Solutions.

– Det er en utrolig smidig løsning. I prinsippet laster man opp en 3D-tegning, angir hvilket materiale man vil bruke, og trykker på «skriv ut». Supportfolkene på 3D-print i PostNord Strålfors er kjempeflinke, engasjerte og proaktive. De har vært til uvurderlig hjelp.

Fremtiden

Etter å ha vist at teorien om luftnedkjøling fungerer i praksis, skal det gjennomføres forsøk på friske personer i to omganger. Deretter innledes det forsøk på syke personer. Målet er å først introdusere behandlingen for syke barn for så å gå videre til voksne, som utgjør flesteparten av de berørte pasientene.

I de forskjellige forsøkene kommer Tada Medical til å fortsette å bruke 3D-print til å produsere munnstykkene i forskjellige versjoner. Og når det er klart for skarp produksjon, er det mye mulig at det blir produksjon med 3D-printer også da.

– Vi kommer trolig til å tilpasse munnstykkene til den enkelte, i og med at alle munner er forskjellige. Da passer det bra å bruke 3D-printing.

Vil du vite mer om 3D-print som tjeneste?
Vil du vite hvordan du kan utnytte mulighetene med 3D-print til leie i din virksomhet? Vi har eksperter som kan hjelpe deg hele veien fra idé til ferdig produkt.

Kontakt oss

 

Løsninger og kundecaser

3d print som tjeneste. Kjøpe 3D-printing i stedet for å eie printer selv

3D Printtjenester

Med 3D Printtjenester får du helt nye muligheter til å forbedre din virksomhet: Du kan f.eks. vise frem et kundetilpasset produkt på et salgsmøte, produsere én enkelt reservedel når du trenger det, eller teste mange forskjellige versjoner av en prototype uten at det koster en formue.

Karolinska_16-9.jpg

Karolinska sjukhuset

På barneradiologisk avdeling på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige bruker ortopeder og kirurger 3D-printede kroppsdeler for å forstå misdannelser bedre før en operasjon og for å utføre prøveoperasjoner.

16-9_SJ_3D.jpg

3D-printing ga raskere togservice

Siden SJ begynte å 3D-printe reservedeler hos PostNord Strålfors, har servicetiden gått ned. Nå er flere av togene i drift samtidig som funksjonaliteten har økt.