Access Interactive

Med Access Interactive kan du justere og redigere nesten alt innhold i din kommunikasjon. Du kan tilpasse og skape unike budskap for ulike grupper eller individer.

Løsningen støtter både kampanjer og administrative utsendelser – i såvel fysiske som elektroniske kanaler. Det er mulig å skjemalegge utsendelser eller sende til produksjon med en gang.

Access Interactive forbedrer også din bedrifts interne prosesser og forenkler samarbeidet mellom kollegaer på ulike avdelinger. Flere personer kan nemlig jobbe med samme utsendelse samtidig. Det gjør det enkelt å korrekturlese og granske alle dokumentene innen de sendes ut, noe som igjen reduserer feilkilder.